hits

Hva skal de krangle om nå?

FORHANDLINGER I TÅKEN: Venstre og Fremskrittspartiet er uenige om asyl- og innvandringspolitikken. Men konflikten er overdramatisert i en tid med svært lav asylsinnvandring. (Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix).

 

Når antallet asylsøkere ikke har vært lavere på 22 år, så blir neppe innvandring konfliktsaken som hindrer Venstre i å gå inn i regjering.

Miljø og innvandring er utpekt som de vanskeligste temaene i regjeringsforhandlingene som nå foregår mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på Jeløy ved Moss.

De tre partilederne virker fast bestemte på å finne en løsning, og det er antatt at Venstre får minst tre statsråder i regjeringen.

Men både i Fremskrittspartiet og Venstre er det motstand blant enkelte medlemmer.

 

 

Innvandring- og integreringspolitikk har tært på samarbeidsviljen mellom Fremskrittspartiet og Venstre, og i så måte er de nye tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI) et varsel om at det ene feltet neppe blir så vanskelig.

UDI: 3.546 asylsøkere til Norge i 2017

Det kom 3.546 asylsøkere til Norge i 2017, viser tall fra UDI. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017. 1.252 av asylsøkerne som kom til landet i fjor, ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering.

- Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017, viser statistikken.

Når det ikke kommer flere enn 30-40 asylsøkere i uken til Norge, så betyr det i neste omgang at antallet som bor på asylmottak synker. 

Fra januar 2017 til desember sank antallet beboere fra rundt 13.500 til rundt 5.300.

Også arbeidsinnvandringen er på vei ned, og Norge har for øyeblikket en svak vekst i folkemengden.

Så lav som innvandringen er til Norge nå, virker et oppkonstruert om dette blir et stort og dramatisk tema i regjeringssamtalene.

Det er et bredt flertall på Stortinget for dagens praksis, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har ikke parlamentarisk grunnlag for noen innstramming. Tilbake står uenighet i ordvalg og symbolpolitikk, men det vil ikke hindre noe regjeringssamarbeid.

Hva mener du? Vil uenighet om innvandring og integrering sørge for at Venstre ikke går inn i en regjering der Fremskrittspartiet deltar? 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar