hits

2018 kan bli et økonomisk gullår

SAME PROCEDURE: Om en snau måned vil finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg lytte på formaninger fra sentralbanksjef Øystein Olsen. Dette bildet ble tatt før årsmøtetalen i februar i fjor. I mellomtiden har Oljefondet økt med 1.000 milliarder kroner.

Lave renter og høyere lønn - det mangler ikke på lyspunkter ved inngangen til 2018.

Økonomer er eksperter til å se mørke skyer på himmelen, men akkurat nå ser det kommende året bra ut:

  • Lønnsoppgjøret gir folk flest høyere kjøpekraft.
  • Rentene blir lave i lang tid fremover.
  • Arbeidsledigheten fortsetter å synke.

Med andre ord: Det blir et godt arbeidsmarked med gode muligheter til å bytte jobb, lønningene vil stige raskere enn prisstigningen, og selv ikke «haukene» i Norges Bank spår noe særlig rentehevning på lang tid. Kanskje blir det et lite knepp på rentemøtet torsdag 13. desember - altså om nesten et år.

 

 

Man må heller ikke glemme at en mulig moderat renteøkning kommer som følge av at det går bedre - eller, sagt med ordene fra Norges Banks pengepolitiske rapport: - Sterkere vekst ute, høyere oljepris og svakere krone bidrar til å løfte rentebanen.

LETTERE Å FÅ JOBB: Illustrasjonen fra sentralbanksjef Øystein Olsens siste foredrag viser at han tror på fallende arbeidsledighet. (Kilde: Norges Bank).

Både euroområdet og USA har fire-fem år med stabil vekst. Det er bra for AS Norge, siden det er kundene våre. En lav kronekurs gjør at norske varer styrker sin konkurransekraft, og fiskeeksporten går eksempelvis i rekordfart med over 100 milliarder kroner i fjor.

Oljeinvesteringene er på vei opp, og oljeprisen har nå stabilisert seg på rundt 60 dollar fatet - en dobling siden bunnen for to år siden.

Oljefondet er på 8.446 milliarder kroner - det er penger, det også.

Vi har altså en stat med solide reserver, et næringsliv med økende optimisme, og et omland med kunder som er i vekst.

Også privatøkonomisk ser det lysere ut, ifølge Norges Bank: - Høyere sysselsetting og økt reallønnsvekst trekker i retning av økt vekst i husholdningenes konsum fremover, skriver banken, men legger til at lavere vekst i boligprisene vil dempe forbruket noe.

Alt i alt spår banken både høyere reallønn og høyere konsum i år enn i fjor.

Og fjoråret sluttet med vekst: Black Friday trakk opp varekonsumet

VEKST I KONSUM: Nordmenns konsum øker jevnt og trutt - og det vil fortsette i 2018.

Ser vi ut av landet, er Norge fortsatt det økonomiske lykkelandet i Europa. Bare skatteparadiser som Sveits, Luxembourg og Irland er i nærheten av konkurrere med oss på brutto nasjonalprodukt per innbygger - og vi ligger samtidig svært høyt i personlig konsum.

LYKKELANDET: Norge ligger fortsatt helt i toppen i brutto nasjonalprodukt per innbygger og i forbruk.

Er det så ingen bekymringer? Jo, selvsagt. Og det er selve kjennetegnet på økonomiske kriser at få ser dem på forhånd. 

Aksjekursene på Oslo børs er nå nesten fire ganger høyere enn på bunnen under finanskrisen i 2009 og på «all time high». Flere analytikere frykter at vi kan få en kurskorreksjon etter så lang vedvarende oppgang.

AKSJEOPPGANG: Oslo børs er nå nesten fire ganger høyere enn på bunnen under finanskrisen i 2009. Mange har tjent penger på børsen, men så er også fallhøyden økt.

Det er heller ingen garantier for at oljeprisen fortsetter å være på et akseptabelt nivå, og med lave olje- og gasspriser blir den norske handelsbalansen mot utlandet brått dårligere.

Og til sist: Boligmarkedet er en mulig bekymring for folk flest. Den moderate nedgangen vi til nå har sett, er ikke så farlig. Men hvis prisene fortsetter å falle, vil mange miste egenkapitalen sin (farlig den dagen de må selge) - og det kan gi lavere boligbygging og stopp i boligmarkedet.

Likevel: Akkurat nå ser det lyst ut for norsk økonomi. Hvis vi ikke får store uforutsette overraskelser blir 2018 et litt bedre år enn 2017 i det økonomiske lykkelandet Norge.


PS: Vi har altså all grunn til å være selvtilfredse - men ikke noen unnskyldning for å være motbydelig selvtilfredse.

Som bloggeren Aage G. Sivertsen skrev i sin blogg om 2018 til helvete på første klasse: «Alle har blitt ganske så mye rikere av olje- og gassnæringen. Det kan ikke være noen tvil om at denne overfloden gjør oss dummere. Det ser ut som om hjernen slutter å fungere. Kan det være slik at takknemligheten forsvinner med pengene?».


Hva tror du om din egen økonomi i 2018? Får du lønnsøkning, eller tror du det blir tøffere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar