hits

Arbeiderpartiets krevende prosess

TIL BEHANDLING: Anklagene mot nestleder Trond Giske blir behandlet av Arbeiderpartiets sentralstyre den 2. januar.

 

Arbeiderpartiet vil være likestillingspartiet. Men behandlingen av nestleder Trond Giske er også en test på om partiet er rettssikkerhetspartiet.

Svært lite er offentlig kjent om de anonyme varslingene mot Arbeiderpartiets nestleder, og flere av episodene som er kjent er jevnt over gamle og ikke veldig alvorlige. 

Flere av episodene skal ha skjedd da Trond Giske var kulturminister mellom 2005 og 2009.

Den alvorligste saken gjaldt to episoder med ei AUF-jente som var henholdsvis 18 og 19 år gammel da episodene skjedde. 

Les saken: AUF-er fra Troms trakk seg fra politikken etter seksuell trakassering fra Trond Giske: - Han kysset og befølte meg mot min vilje

Nordlys gjorde en god jobb ved å kontrollere historien så godt som mulig, og ved å la Trond Giske gi sin versjon. Der fremgår at Aps nestleder og kvinnen har ulike oppfatninger om hva som egentlig skjedde for over åtte år siden.

Flere av de angivelige varslene vet vi ingenting om - bortsett fra at de er karakterisert som «trakassering» av noen, eller slik Ap-leder Jonas Gahr Støre formulerte det: «klart upassende oppførsel av en seksuell art».

Den andre nestlederen, Hadia Tajik, gikk mye lenger på Facebook - og skrev: «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

«Rystende lesning (..) som (..)  jurist» kan ikke forstås annerledes enn at Hadia Tajik vurdererer at varslerne beskriver adferd som er klart ulovlig.

En presis person som Hadia Tajik har åpenbart valgt sine ord med omhu, og altså spesielt påberopt seg sin juridiske bakgrunn. Sitatet ble gjengitt på forsiden til de fleste riksavisene, og etterlater inntrykk av at det er snakk så grove strafferettslige overtramp at en juristen Hadia Tajik blir rystet. Det er en grov påstand som Arbeiderpartiets nestleder bør ha dekning for.

 

Innhentet av historier

Arbeiderpartiets nestleder har vist dårlig dømmekraft i sin oppførsel overfor kvinner, men de konkrete episodene som til nå er offentlig kjent er ikke svært alvorlige hver for seg. Trond Giske er politisk svekket etter de siste dagenes hardkjør.

 

For Arbeiderpartiets ledelse er håndteringen av saken vanskelig. De må ta varslerne på alvor, men også huske på helt sentrale rettssikkerhetsprinsipper. Trond Giske har rett til å bli konfrontert med påstandene, og til å forsvare seg. Prosessen må være åpen, men samtidig beskytte de implisertes privatliv. Balansegangen blir ikke lettere av at det til dels er snakk om ti år gamle saker der ord står mot ord om hva som egentlig skjedde.

 

 

Men det vanskeligste er likevel at behandlingen av Trond Giske også har politiske implikasjoner knyttet til en mulig maktkamp i Arbeiderpartiet. Det gjør det spesielt viktig at prosessen oppfattes som ærlig og rettferdig også utenfor Arbeiderpartiet. 

I den norske valgordningen har velgerne minimal innflytelse på personvalg til ledende politiske posisjoner. De avgjøres av et fåtall personer på nominasjonsmøter, mens partiledelsen blir valgt av partiets tillitsvalgte på landsmøtet. Åpenhet om personvalgene er viktig for at demokratiet skal fungere og for at velgerne skal kunne gjøre seg opp en oppfatning av listene de stemmer på.

Det er positivt at partiledelsen har engasjert jurister og andre rådgivere for å sikre at behandlingen av varslene mot Trond Giske blir forsvarlig og tåler ettertidens lys. Til nå har det vært lite fakta, men mange generelle vendinger, i det som er offentliggjort.

Slik saken nå står kommer neppe Arbeiderpartiet unna å offentliggjøre anonymiserte versjoner av varslernes påstander, slik at også offentligheten kan vurdere alvorlighetsgraden, saksbehandlingen og om utfallet er rettferdig og rimelig.

Inntil vi vet mer er det vanskelig å vurdere om det er Jonas Gahr Støres beskrivelse eller Hadia Tajiks som er mest dekkende.

Saken er vanskelig fordi det ikke bare handler om å være likestiillingsparti, men også helt sentrale prinsipper for rettssikkerhet.

 

Hva mener du om prosessen mot Trond Giske? Oppfatter du den mest som maktkamp eller mest som varslinger om seksuell trakassering, eller litt av begge deler?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar