hits

Milliarder rett ut av skolevinduet

 

MILLIARDER UT AV VINDUET: Arbeiderpartiets Martin Henriksen og Kristelig Folkepartis Hans Fr. Grøvan lar seg ikke overbevise av ny forskning fra Statistisk sentralbyrå. (Foto: Stortinget).

 

Når flertallet på Stortinget nå vil bruke milliarder av kroner på noe som ikke virker, så minner det om Albert Eisteins definisjon på galskap.

Norge bruker enorme beløp på skolen, men har middels resultater.

Samtidig går mange norske skolebarn på dårlig vedlikeholdte skoler, og andre presses inn i overfylte skolebygg.

En av årsakene er en skolepolitikk som konsekvent bruker penger på ting som ikke virker.

Nå har vi fått et nytt eksempel: Et flertall på Stortinget vil bruke penger på å vedta en norm for lærertetthet, altså en sentral regel om antall elever per lærer.

Og det til tross for mye forskning som viser at det overhodet ikke gir resultater.

Statistisk sentralbyrå har evaluert de rødgrønnes satsing på 1,5 milliarder kroner til 600 nye lærere i ungdomsskolen. Resultatet er nedslående: Satsingen ga verken bedre karakterer eller bedre læringsutbytte i ungdomsskolen.

Forskerne pynter ikke på virkeligheten: - Vi kan med stor sikkerhet si at ekstra lærere ikke har hatt vesentlig effekter på læringsutbyttet i disse fagene. Vi finner heller ikke tegn til effekter på andre fag, fravær eller tidlige mål på gjennomstrømning i videregående. Det er noen indikasjoner på litt bedret læringsmiljø, men ikke grunnlag for å konkludere sikkert, sier SSB-forsker og prosjektleder for evalueringen Lars J. Kirkebøen.

Les mer: Flere lærere ga ikke bedre karakterer

Men så skjer det utrolige: Etter å ha kastet bort 1,5 milliarder kroner uten synlige resultater, har Kristelig Folkeparti nå stått hardt på og sikret flertall for en ny lærernorm.

Fakta og forskning ser ikke ut til å gjøre noe inntrykk på flertallet.

Skolepolitisk talsperson i KrF, Hans Fr. Grøvan, mener SSB-forskningen er for smal og at effekten ikke kan måles bare i fagene norsk, engelsk og matte.

Og Arbeiderpartiets Martin Henriksen vil at kunnskapsministeren bør konsentrere seg om å lage en best mulig lærernorm, og ikke bruke SSB-rapporten til å undergrave forslaget.

GODT SITAT: Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat.

Et bedre forslag er at flertallet på Stortinget leser rapporten grundig, tar funnene inn over seg og bruker juleferien til å tenke grundig igjennom om det er smart å bruke nye milliarder på et tiltak som overhodet ikke virker.

Her er rapporten: Effekter av satsing på økt lærertetthet

- Vi kan med stor sikkerhet si at dette ikke har hatt vesentlige effekter på læringutbyttet i fagene, konkluderer SSB, som til alt overmål er sikre på at flere lærere selv ikke ga små resultater.

 

 

Viljen til å kaste milliarder ut av skolevinduet må være provoserende for foreldre og barn i den norske skolen.

Vi hører daglig om skolebygg som forfaller, og om overfylte skoler med store disiplinære problemer.

Ikke nok med at lærertettet er et dyrt forslag som ikke fungerer - det kan i tillegg virke mot sin hensikt.

I Oslo er man blant annet redd for at den statlige tvangen vil tvinge byrådet til å spre ressursene jevnt utover, uten å kunne prioritere de elevene som virkelig trenger ekstra lærerinnsats.

En ny lærernorm er rett og slett milliarder ut av skolevinduet.

Hva mener du? Vil du bruke mer penger på flere lærere per elev, eller vil du heller bruke pengene på andre tiltak?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar