hits

Slik vil De Grønne fjerne biltrafikk

HARDE VIRKEMIDLER: Miljøpartiet De Grønne og partiets nasjonale talsmann Rasmus Hansson, vil bruke harde virkemidler for å bli kvitt bilkjøring. (Foto: Svein Kjøde/sitat fra MDGs alternative statsbudsjett).

 

Miljøpartiet De Grønne har fått blod på tann, og vil ta i bruk kraftige virkemidler for å skvise bort privatbilene.

Norske biler blir stadig tryggere og utslippene synker og synker per kilometer.

Likevel er bilen blinket ut som en hovedfiende i det alternative statsbudsjettet til Miljøpartiet De Grønne:

  • Partiet foreslår 6,5 milliarder kroner i nye bilskatter.
  • Avgifter på bensin og diesel skal økes med 8,5 milliarder kroner.
  • Bompengene i distriktene skal bli en halv milliard dyrere.

Dette er noen av hovedpunktene i budsjettforslaget. 

Eller som det heter: «Det må bli dyrere å forurense både luft, hav og jord og det må bli billigere å ta miljøvennlige og sunne valg som å velge klimavennlig transport og spise mer frukt og grønnsaker».

Det er ingen tvil om at  De Grønne mener alvor med å bli kvitt bilene, og det viktigste virkemiddelet er å gjøre det dyrere å kjøpe og bruke bil.

Så skal det nevnes at 6,8 milliarder av pengene de henter inn, skal betales tilbake til innbyggerne som en såkalt «klimabelønning».

Her er forslaget: MDGs alternative statsbudsjett

I praksis er det en ekstraskatt fra bilister  til ikke-bilister, eller som MDG formulerer det: «innføre en klimabelønningsordning, hvor økte avgifter på bensin og diesel betales ut igjen, direkte til privatpersoner (...)».

Norge har i dag rundt 2,6 millioner privatbiler, og bileierne betaler allerede i dag store beløp til statskassen for transportmiddelet. For 2018 er statens samlede inntekter for bilavgifter beregnet til rundt 45 milliarder kroner.

Bilavgiftene var på topp i 2008, og er satt ned både av den rødgrønne regjeringen fra 2009-2013, og av den borgerlige regjeringen de siste fire årene.

Her er en god oversikt: Skatter, avgifter og toll 2018

Dersom Miljøpartiet De Grønne kommer i posisjon, vil pilene gå rett i taket.

Spørsmålet er hva partiet vil få makt til å gjennomføre dersom de kommer på vippen (som ikke var så langt unna ved stortingsvalget nå i høst). 

Det alternative statsbudsjettet foreslår ikke bare en kraftig økning i bilavgiftene - Miljøpartiet De Grønne foreslår også å kutte 5,0 milliarder kroner og legge ned veiutbyggingsselskapet Nye Veier AS.

 

 

«Regjeringens enøyde satsing på motorveier vil binde opp milliarder av kroner som vi heller ønsker å bruke til en storsatsing på jernbane, kollektivt, sykkel, fotgjengere og en elektrifisering av vei og sjøtransporten (i tillegg til å føre til en massiv økning av bompengetakstene også i spredtbebygde strøk (..)», heter det i budsjettforslaget.

Miljøpartiet De Grønne vil flytte 500 millioner fra veibygging til gang og sykkelveier, og foreslår også å bruke 500 millioner kroner på å subsidiere elsykler.

HØYERE BOMPENGER: Miljøpartiet De Grønne vil fjerne tilskuddsordningen som skal gjøre bompengene utenfor byene lavere. Summene overfor er i millioner kroner.

Til gjengjeld vil partiet fjerne tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byene.

Det betyr 516 millioner kroner i økte bompenger for bilistene i distriktene.

Her kan du mer: Bompengereformen: Ny tilskuddsordning vil redusere bompengebelastningen for bilister utenfor byområdene med 500 millioner kroner årlig

Miljøpartiet De Grønnes mål er at alle nye biler fra og med 2020 er nullutslippsbiler. Det er neppe realistisk, og det kan bli tungt nok å få til regjeringens mål om at det samme skal skje innen 2025.

HÅRETE MÅL: Miljøpartiet De Grønne vil at alle nye biler allerede i 2020 skal være nullutslippsbiler.

Miljødirektoratet har regnet på effekten av ulike tiltak for å få ned klimagassutslipp i Norge, og de mener at overgang til nullutslippsbiler vil få stor effekt, men at det er krevende å nå målet før 2025. 

Her kan du se prisen på ulike tiltak: Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Sammenfattet foreskriver Miljøpartiet De Grønne en knallhard kur mot bilisme:

  • Bensin- og dieselbiler skal bli dyrere, bompengene skal opp i distriktene, og det skal bli dyrere å kjøre bil.
  • På toppen kommer en «straffeskatt» for bileiere, som så skal deles ut til alle innbyggerne.

Uansett: Ingen kan være overrasket over at Miljøpartiet De Grønne vil bli kvitt biltrafikk, men det interessante med statsbudsjettforslaget er at det viser hva partiet er villig til å gjøre for å få det til.

Det eneste som gjenstår er nok stemmer eller en vippeposisjon på Stortinget.

De var ikke så langt unna ved valget nå i høst.

Hva mener du? Er det riktig å gå så hardt til verks mot privatbilister?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar