hits

Butikk og etikk på billigsalg

GAMBLER MED OMDØMMET: Coop-direktør Geir Inge Stokke dumper prisen på godteri, og bidrar til økt sukkerforbruk og mer fedme og overvekt blant barn og unge.

Overvektige barn er en stor trussel mot folkehelsen. At dagligvarebransjen fyrer opp ved å halvere prisen på smågodt, er uansvarlig.

Flere norske barn lider av fedme, og det har ikke falt vesentlig de siste årene.

Dette hindrer ikke Coop i å sette igang en prisdumping på godteri - en priskrig resten av bransjen umiddelbart kaster seg på.

I tredje klasse har hvert sjette barn overvekt eller fedme, og når ungdommene kommer på sesjon i Forsvaret som 17-åringer, er mellom 20 og 25 prosent overvektige.

Det mest oppmuntrende er at andelen med overvekt synker i barneskolen, men den er altså økende i ungdomsskolen og på videregående skole. 

- Andelen unge med overvekt har økt de siste 40 årene og fortsetter å øke. Det er en urovekkende utvikling, skriver Folkehelseinstituttet i den ferske rapporten «Overvekt og fedme».

Når dagligvarebransjen nå dumper prisen på godteri, så kan man huske på følgende:

  • Høy kroppsvekt er blant de de viktigste risikofaktorene for død.
  • Overvekt og fedme bidro til 2.400 dødsfall i Norge i 2015.

Som det også heter: - Barn og unge er spesielt utsatte og prisgitte omgivelsene; familien, barnehagen, skolen og nærmiljøet.

Når dagligvarebransjen nå skal dumpe hundrevis av tonn av sukkervarer til halv pris, så har det en helsekostnad.

Overvektige har tre ganger så mange sykedager

Overvektige nordmenn i 50-årene er mer borte fra jobb enn deres jevnaldrende, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Usunn mat og mye sukker er ikke bare en fare for barna, det bidrar også til økt sykelighet og fravær fra arbeidslivet.

Stortinget har vedtatt en sukkeravgift for å redusere sukkerinntaket - og nettopp dagligvarebransjen kunne spilt en nøkkelrolle for bedre folkehelse.

Når Folkehelseinstituttet oppsummerer farer og tiltak mot overvekt og fedme, så er nettopp det å bekjempe markedsføring av usunn mat viktig.Men hva hjelper offentlige helsekampanjer når hele milliardbransjen i samlet flokk tilbyr godteri til halv pris?

Og hvor ligger samfunnsansvaret i å dumpe en matvare som er noe av det minst helsebringende barna kan spise?

Så er det sikkert noen som vil si at noen dagers prisdumping på godteri ikke er så farlig, og at det får være grenser for moralisme og overformynderi. 

Det er selvsagt et poeng, og folk flest må ta hovedansvaret for hva de selv - og barna deres - stapper i seg. 

At dagligvarehandelen fokuserer på billig frukt og grønt, eller bidrar til å profilere sunne nøkkelhullprodukter, er glimrende. 

Men halv pris på godteri er stikk i strid med vedtatt norsk politikk om «tiltak som begrenser markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, herunder arbeidet i Matvarebransjens faglige utvalg (MFU)».

 

 

Når alle de tre store - Kiwi, Rema og Coop - nå setter ned prisen på smågodt, så er det nettopp å øke markedsføringen av usunn mat rettet mot barn og unge.

Ironisk nok er Coop en av initiativtakerne - en bedrift som nylig var på omdømmetoppen, ifølge Ipsos nylig måling.

Nå er altså Coop med på å gjøre godteri til en lokkevare, og velger kortsiktig profitt fremfor langsiktig samfunnsansvar. 

De er neppe noe verre enn resten av bransjen, så her har de tre store et fellesansvar, og her har de valgt butikk foran etikk.

Når barna går rundt på Halloween, kan de regne med store godteriposer som varer i mange uker fremover.

Sunt er det ikke.

Hva mener du? Er det fint at dagligvarebransjen halverer prisen på godteri, eller lukker de øynene for at sukker bidrar til fedme og overvekt, som er en av de de viktigste årsakene til dødsfall i Norge?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar