hits

Meninger bør ikke straffes økonomisk

KAN MISTE STATSSTØTTEN: Kritikerne vil ta fra Hege Storhaug og Human Rights Service statsstøtten. Jeg mener at norsk debatt har godt av at hennes syn er representert.

 

Å straffe Human Rights Service ved å ta fra dem statsstøtten er prinsippløst og farlig for demokratiet.

Om få dager kommer statsbudsjettet. og det er knyttet spenning til om Hege Storhaug og organisasjonen Human Rights Service vil beholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner.

Aftenposten har på lederplass anbefalt at statsstøtten fjernes, fordi Human Rights Service i det siste har «fremstått som en blogg med stadig mindre konstruktive og verdifulle bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering».

 

Jeg mener at Aftenposten undervurderer betydningen Hege Storhaug og Human Rights Service har blant den delen av befolkningen som ønsker mindre innvandring, er skeptisk til hvordan integreringen foregår og kritisk til islam.

Og enda viktigere: Vi får ikke en god og åpen debatt uten at meninger brytes - også meningene til mindretallet.

Norsk debatt tåler Hege Storhaug, selv om Human Rights Service gjør feil og ting de kan kritiseres for, og selv om meningsmotstanderne mener at bidragene deres ikke er konstruktive og verdifulle.

Aftenposten reagerer spesielt på et prosjekt der rights.no har bedt leserne om å sende inn bilder av islams fremvekst i Norge, og hevder på lederplass at det vanskelig kan forstås på annen måte enn at Hege Storhaug «oppfordrer folk til å ta bilde av antatte muslimer, slik at HRS kan publisere bildene på sine nettsider».

Denne tolkningen protesterer Hege Storhaug på. Ifølge henne har prosjektet til hensikt å dokumentere de raske kulturelle endringene som skjer i Norge, og islams fremvekst - ikke muslimer som enkeltpersoner. Hun setter prosjektet inn i en sammeheng med «street photography» - altså en dokumentasjon av vår samtid på gatenivå.

Innbydelsen om å sende inn bilder ble illustrert med et bilde fra et busskur på Tøyen i Oslo, med tre kvinner i chador.

Rights dokumenterer den kulturelle revolusjonen

Innvandring Norge endres raskt. Islam dominerer mer og mer det offentlige rommet. Vi fremmedgjøres. Bli med i et unikt prosjekt for å dokumentere vår samtid. Vi lever i en tid med svært raske kulturelle endringer. Islam reiser seg. MSM og politisk lederskap snur ryggen til. Vi gjør ikke det.

Human Rights Service mener at Norge er i stor endring, og at vi ikke legger merke til endringene fordi de store mediene ikke er opptatt av å fortelle om det. Derfor ber de leserne om hjelp.

Prosjektet er ikke ulikt andre, men har etiske fallgruber fordi norsk lov har som hovedregel at bilder av personer ikke kan gjengis uten samtykke fra den avbildede.

Åndsverkloven har unntak hvis «avbildingen har aktuell og allmenn interesse» eller gjengir «forhold eller hendelser som har allmenn interesse».


 


Utfordringen for Human Rights Service sitt fotoprosjekt er ikke selve fotograferingen, men den mulige publiseringen. 

Å publisere bilder av vanlige mennesker bare fordi de antas å være muslim, er åpenbart ikke lov.

Men lovverket åpner for dokumentasjon av gateliv hvis «avbildingen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet».

Les mer:

Aftenposten mener: Human Rights Service bør miste statsstøtten
Hege Storhaugs svar: Dette er så hinsides at ord blir fattige

Å ta fra medier statsstøtte på grunn av uønskede ytringer er farlig og prinsippløst.

Det er verdt å minne om at både NRK og Aftenposten gjør feil uten at noen kommer på tanken om at de skal straffes økonomisk. I debatten om NRKs finansiering har det nettopp vært et hovedpoeng at politikerne ikke skal kunne skru opp og ned på støtten betinget av om de liker publiseringen eller ei.

Det samme prinsippet er enda viktigere for konfronterende og utfordrende medier som Human Rights Service. 

Så kan man diskutere om fotoprosjektet var en god idé eller ei.

Minervas Ivar Staurseth skriver at «det er ingen norsk verdi å jage utlendinger med kamera og henge dem ut for utseendet, slik HRS ønsker. Staten bør ikke finansiere dette lavmålet».

Human Rights Services Rita Karlsen svarer: «Når Staurseth gjør denne koblingen, må man spørre seg: Har han mistet all vett og forstand?»

Rita Karlsen fra Human Rights Serice svarer: Jage utlendinger med kamera

Det påfallende er at kritikken kommer før Rights.no har publisert et eneste bilde. De skal altså miste statsstøtten - ikke for bilder de har publisert, men for bilder man antar at de kommer til å publisere.

Det er for tynt.

Den norske innvandrings- og integreringsdebatten tjener på at ulike syn er representert, og det er ingen tvil om at Hege Storhaug har vært en viktig røst.

Hennes bok «Islam. Den 11. landeplage» har solgt titusenvis av eksemplarer, og Storhaug har vært en uredd motstander av innvandring og en hard kritiker av islam. Det har bidratt til at den norske debatten om innvandring og integrering har vært ærligere og bedre enn den svenske.

De store pengene på dette feltet i statsbudsjettet går til integrering. I statsbudsjettet for 2016/2017 ble det foreslått 19,6 milliarder kroner til integrering og mangfold på Justisdepartementets budsjett - eller nesten hver tredje krone over departementets budsjett.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (som i fjor foreslå å fjerne støtten til Human Rights Service) fikk alene 264 millioner kroner over statsbudsjettet. - eller mer enn hundre ganger mer enn Human Rights Service.

Kritikerne av Human Rights Service peker på at organisasjon ikke gir noe bidrag for å gjøre integreringen av innvandrere lettere, men tvert i mot skaper en negativ holdning i befolkningen.

Det er et farlig resonnement fordi det forutsetter at kritikkløshet er mer konstruktivt enn kritikk. Den svenske innvandringsdebatten har lidd av denne tankegangen om at det er bedre å feie ting under teppet enn å få det frem i lyset. 

Kritikerne peker også på at Human Rights Service har hatt faktafeil, og at de for ofte skyter fra hofta uten dokumentasjon. Den kritikken er det noe i, men i pressen for øvrig håndterer vi slikt med faktasjekking, journalistikk og klager til Pressens faglige utvalg.

Svært få argumenterer for at aviser som gjør feil skal fratas statsstøtten eller momsfritaket (Aftenposten). 

Medier som lever av offentlig støtte er allerede avhengige av pengestøtte fra politikerne de skal kritisere, og da er det spesielt viktig å stå vakt om prinsippet om at økonomisk støtte skal være uavhengig av om politikerne liker ytringene eller ei.

Jeg er ofte uenig med Human Rights Service, og mener at organisasjonen - og Hege Storhaug - er for kategorisk og bombastisk i sitt syn på islam og innvandring.

Men jeg er ikke i tvil om at det norske demokratiet har godt av at de innvandringskritiske har et talerør, og at vi tåler en hard debatt og åpen om islam.

Derfor støtter jeg også økonomisk støtte til en islamsk organisasjon som representerer alle islamske trossamfunn i Norge - vel å merke ikke dagens Islamsk Råd, som mangler enhver legitimitet.

Hva mener du? Har Hege Storhaug og Human Rights Service gått så langt at det er på tide å ta fra dem statsstøtten?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar