hits

Dyrt, ulønnsomt og forurensende

Senterpartiet vil tvinge norske forbrukere til å kjøpe dyre agurker og tomater fra norske drivhus - og ha høyere tollmurer på utenlandske grønnsaker som er dyrket i fri luft og under åpen sol. (Foto: Senterpartiet, innfelt Nationen).

 

Senterpartiet vil ha høyere toll på agurker og tomater, slik at norske bønder kan dyrke grønnsaker i drivhus i 20 minusgrader.

Det nærmer seg valg, og Senterpartiets leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, må åpenbart ha lært av Donald Trump:

  • Jo villere og mer proteksjonistisk, desto bedre.
  • Håp at velgerne ikke forstår sammenhenger.

Pollestads siste utspill er så vilt at det nesten ikke er til å tro:

- Senterpartiet har tidligere fått sikret ostetollen,  nå må neste grep være å styrke grønnsakstollen, sier Pollestad til Nationen.

Les saken: Økt toll skal styrke norske produsenter

Dersom Pollestad vår viljen sin, skal norske forbrukere presses til å kjøpe tomater og agurker fra drivhus i Rogaland - fremfor utenlandske grønnsaker som er dyrket i fri luft og under åpen sol.

Forslaget er både miljøfiendtlig og forbrukerfiendtlig.

Norske forbruker skal få dyrere grønnsaker slik at norske bønder kan produsere agurker og tomater med oljefyring.

For å begynne med miljøet:

  • Senterpartiet vil ha tomater og agurker som varmes opp ved hjelp av olje og gass fra Nordsjøen.
  • Produksjonsmetoden gir dermed en klar økning av norske klimagassutslipp.

NRKs forskningsprogram «Schrødingers katt» beregnet i fjor drivshustomatene gir utslipp på 3-5 tonn CO2 per tonn tomat - eller ti ganger mer CO2-utslipp enn spanske tomater.

Ti ganger høyere utslipp, altså.

Les saken: Spanske tomater mer klimavennlige enn norske

Riktignok protesterte Norsk Gartnerforbund mot regnestykket, men selv de innrømmer at utslippet er inntil syv ganger høyere i Norge enn i Spania.

Les saken: Tomater og klimaavtrykk

Anslagene kan variere, men det er uansett bagateller. De fleste forstår at det er mer klimavennlig å dyrke tomater og agurker under åpen himmel og naturlig varme, enn ved å bruke olje- og gassfyrte drivhus i norsk vintervær.

 

 

For å fortsette med økonomien:

Ifølge Nationens forside vil Senterpartiet skjerpe tollen «for å gjøre det lønnsomt».

Spørsmålet er lønnsomt for hvem?

Hvis noen lurer på om det er lønnsomt å dyrke agurker og tomater innendørs i Norge, når det kan gjøres utendørs i varmere strøk - så er svaret selvsagt nei.

Det er utrolig ulønnsomt, og den regningen vil Senterpartiet sende til skattebetalerne og matkjøperne.

Men det bekymrer ikke Senterpartiets utrettelige stortingsrepresentant, som nylig rykket ut på Twitter med denne meldingen:

Noen dager senere kom utspillet i bøndenes egen avis - for øvrig også grundig statsstøttet.

For å avslutte med matvareprisene:

Senterpartiet vil gjøre det lønnsomt for bøndene.

Punktum.

Metoden er høyere tollmurer - altså en økonomisk avgift på importerte grønnsaker.

Allerede i dag er det høye tollmurer i agurk- og tomatsesongen (for å hjelpe bøndene), men satsene settes til null i perioden fra 15. oktober til 10. mai (når det norske klimaet er for tøft for tomatdyrking).

Senterpartiet vil ha høye tollmurer hele året, slik at det skal bli «lønnsomt» å bruke elektrisk strøm til å dyrke agurker og tomater i drivhus.

- Det vil være en prioritet for oss i valgkampen, og selvsagt også etter valget, sier Geir Pollestad til Nationen.

Dette betyr nødvendigvis dyrere tomater og agurker for norske forbrukere.

På verdensmarkedet flyter det over med agurk. Prisene ligger på rundt 500-700 dollar per tonn, eller i underkant av fem kroner per kilogram agurk.

I landbruksoppgjøret ble partene enige om at norske bønder i gjennomsnitt skal ha 10,37 kroner per slangeagurk - mot 8,19 kroner året før.

Prisene varierer gjennom året, og akkurat nå noteres agurkene til i underkant av seks kroner.

Normalt veier en agurk rundt 300 gram, så det tilsvarer en kilopris på rundt 18 kroner til norske bønder - eller tre ganger råvareprisen på verdensmarkedet.

Derfor vil Senterpartiet innføre høyere toll på de utenlandske agurkene, slik at de prises ut av markedet.

Logikken er ikke lett å få øye på:

Jo mindre lønnsomt det er å produsere i Norge, desto høyere tollsatser (og dyrere mat for norske forbrukere):

Norge importerer jordbruksvarer for 50-60 milliarder kroner i året. Matvarene blir dyrere fordi mange varer har toll for å beskytte norske bønder. (Kilde: Importvernet for jordbruksvarer, Regjeringen.no)

Tollen på agurk varierer fra 7,50 til 11,50 kroner per kilogram i sesongen, og settes til null fra oktober til mars.

Du kan lese mer her: Tollsatser på grønnsaker

Ifølge Garnterforbundet er to av tre norske tomater importert. De viktigste importlandene er Spania (gult) og Nederland (blått):

Norske tomater selges i dag stort sett fra mai til oktober. Nå vil Senterpartiet bruke tollmurer til å hindre import om vinteren. (Kilde: Norsk Gartnerforbund).


Da blir regnestykket slik:

  • Utenlandske agurker koster 18 kroner per kilogram.
  • Norske agurker koster 20-35 kroner per kilogram.
  • Tollen på 11,50 kroner holder de utenlandske ute.

Og vips har Senterpartiet oppnådd å drive valgkamp for noen få bønder i Rogaland, og sende både den økonomiske og miljømessige regningen over til alle oss andre.

Hva mener du? Ønsker du utenlandske tomater og agurker dyrket i friluft, eller foretrekker du norske grønnsaker fra oljefyrte drivhus i Rogaland? Og hva betyr prisen for deg?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar