hits

Verdiene skapes i de store byene

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum sier han tror på hele Norge. Men åtte av ti bor i tettsteder, og det er i byene verdiene skapes. (Foto: Senterpartiet).

 

Når får vi et byopprør mot den evinnelige klagingen fra distriktene?

Og når får vi en politiker som sier «flytt til byen, hvis det er så ille å bo på landet».

Det er nemlig i byer og tettsteder mesteparten av den økonomiske verdiskapningen skjer.

Norge blir verken rikere eller bedre land hvis vi skal bruke offentlige trygder og overføringer på å få folk til å bo i distriktene.

  • Det er en stor bløff at norsk verdiskapning skjer på landet og ødsles bort av byfolk som sitter på café og slurper kaffe latte.
  • Sannheten er oftere at økonomisk overskudd i byene finansierer at folk på trygd kan drikke traktekaffe  på det lokale samvirkelaget.

Konflikten mellom sentrum og periferi har gått gjennom norsk politisk historie i flere hundre år.

Arbeiderpartiets ikoniske valgplakat fra 1933 forsøkte å bygge ned motsetningen, men virkeligheten har oftere vært by og land, mann mot mann.

Senterpartiet har eksempelvis surfet på en bølge av misnøye fra distriktene, knyttet til blant annet politireformen og planlagte kommunesammenslåinger.


 


Minervas Jan Arild Snoen har flere ganger regnet på overføringene. Hans regnestykke viser at Oslo tappes for 24 milliarder kroner årlig, eller 44.000 kroner per innbygger, og konkluderer med at det må «bli slutt på spredningen på myten om at verdiene skapes på landet, og at byfolk egentlig snylter på bønder og industriarbeidere. Det er ikke sant».

 

Les saken: Oslofolk betaler regningen

Sannheten er at byene har større verdiskapning per innbygger enn distriktene.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som har regnet ut brutto nasjonalprodukt per innbygger for Fastlands-Norge.

Oslo, Bergen og Stavanger er hovedårsakene til at brutto nasjonalprodukt er vesentlig høyere i noen fylker, enn fylker som er preget av distriktene.

I Norge er gjennomsnittet i brutto nasjonalprodukt per innbygger drøyt 600.000 kroner. Det er et mål for samlet økonomisk aktivitet, og «uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester», for å bruke Statistisk sentralbyrås forklaring.

Til tross for at Oslo har fått stor tilflytning av flyktninger og innvandrere som må integreres i økonomien, så er verdiskapningen likevel altså skyhøyt over landlige fylker som Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

I Oslo er BNP per innbygger rundt 740.000 kroner, mens i Senterpartiets kjernefylker ligger tallet på rundt 480.000 kroner.

Tallene blir enda skjevere hvis vi ser kun på de som er i jobb. Da er verdiskapningen i Oslo mer enn 50 prosent høyere enn i distriktsfylket Oppland.

Og det er ikke noe nytt: - Oslo har hatt høyest bruttoprodukt per sysselsatt i alle år SSB har publisert tall for, skrev Statistisk sentralbyrå i 2013.

Var det noen som snakket om hvor verdiene skapes?

Inngangen til årets valgkamp preges av at Senterpartiet har hatt oppgang, men det er feil at det betyr et voldsomt distriktsopprør.

  • Senterpartiet har rundt 12 prosent på gallupene, eller rundt 1/8 av stemmene.
  • Det betyr at 88 prosent stemmer på noe annet, eller syv av åtte velgere.

Folk flest bor i by eller tettbebygd område, og de stemmer ikke på Senterpartiet.

Ser vi på flyttestatistikken, så viser den også at folk flytter innenlands (grønne stolper) fra distriktene til fylker med de største byene.

Kan det tenkes at folk rett og slett har lyst å bo i byer, slik utviklingen også er i resten av verden?

Flyttestrømmen innenlands (grønne stolper) går til fylkene med større byer, mens distriktene får mange innvandrere fra utlandet (lilla stolper).

Mens antallet uføre har økt fra 295.000 til 318.000 i Norge de siste ti årene, har tallene for Oslo sunket.

Ser vi på typiske distriktsfylker øker antallet uføre.

Les mer: Mottakere av uføretrygd etter fylke

I Oslo er 5,2 prosent uføre, mens tallet for Hedmark, Oppland og Aust-Agder er mer en dobbelt så høyt.

Dette er bare noen få eksempler som viser at det er en myte at Oslo og byene «plyndrer» distriktene, og som viser at det tvert imot er slik at de økonomiske overføringene går fra by til land.

Ser vi på ulike næringer dokumenteres dette inntrykket. Jordbruket betyr så lite for norsk verdiskapning at det ikke synes på grafikken.

Når det ene partiet etter det andre snakker pent om distrikts-Norge, så glemmer de at folk flest bor i tettsteder.

Av 5,2 millioner innbyggere bor under en million i spredtbebygde strøk. Åtte av ti bor i tettsteder, og det øker stadig.

- Veksten fortsetter i de fem største tettstedene: Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. I disse tettstedene bodde det i alt 1 735 000 personer som utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen, skriver Statistisk sentralbyrå.

Utrolig nok finner disse seg i det evinnelige fokuset på distrikts-Norge.

Når får vi et byopprør?

Hva mener du? Er det synd på dem som bor i distriktene, eller er du lei av klagingen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar