hits

Skolen bør være livssynsnøytral

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt fikk flertall på Arbeiderpartiets landsmøte for å fjerne kristendom som navn på et fag i skolen. (Foto: Arbeiderpartiet/Flickr).


AUF-leder Mani Husseini og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt fortjener ros for å gjøre skolen mer livssynsnøytral.

Kristelig folkeparti reagerer sterkt på Arbeiderpartiets landsmøtes vedtak om å fjerne kristendom fra navnet på skolens religions- og livssynsfag.

Her kan du lese mer om faget: Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

Mot sentralstyrets og partiledelsens mening fikk de to flertall for følgende formulering:

Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne «K» fra KRLE-faget.

Les mer: Nytt partiprogram 2017 - 2021

Partistrategisk er det dristig å gjøre et vedtak som så direkte utfordrer Kristelig folkeparti, som partiledelsen i flere år har forsøkt å friste til å bytte siden i politikken.

Og reaksjonene lot ikke vente på seg: - På flere områder fjerner partiet seg fra oss verdimessig, mener nestleder Olaug Bollestad i Kristelig folkeparti.

Les saken: Skuffelse i KrF over flere Ap-vedtak

Og KrF-leder Knut Arild Hareide var like klar: - Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, sier partileder Knut Arild Hareide.

 

 

Det vanskelig å følge KrF-lederens logikk i en tid hvor stadig færre bekjenner seg som kristne, mange melder seg ut av statskirken, og det er tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke som vokser.

Medlemstallet i Den norske kirke har falt med nærmere 180.000 medlemmer bare fra 2005 og frem til i dag, og det i en periode hvor folketallet har steget.Samtidig har vi avviklet statskirken for å markere et skille mellom religion og staten.

Det er naturlig at skolen går samme vei, og at den offentlige skolen ikke har fag som særbehandler en religion.

Taktisk ville det vært smart av Arbeiderpartiet å tenke kortsiktig taktisk, og glemme sine prinsipper.

AUF-leder Mani Husseini har fått hets på sosiale medier for sitt engasjement for å fjerne kristendom fra navnet på livssynsfaget i skolen. Det er ufortjent, for her står AUF-lederen for et godt og riktig prinsipp. (Foto: AUF).

Derfor er det modig når Anniken Huitfeldt og AUF-leder Mani Husseini tok kampen, og fikk flertallet med på å gjøre livssynsfaget nøytralt.

Kristendom er en vesentlig del av norsk historie, og norske elever må åpenbart tilegne seg kunnskap om kristendom, islam og andre livssyn i den offentlige skolen. Men skolen må ikke oppfattes som et talerør for en spesifikk religion.

Derfor er det riktig og viktig å fjerne «K» fra KRLE, og kalle faget med sitt rette navn: Religion, livssyn og etikk.

Hva mener du? Bør kristendom være en del av navnet på livssynsfaget i skolen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar