hits

Stadig flere flytter fra Norge 

Stadig flere velger å forlate Norge. I fjor flyttet over 40.000 mennesker ut av landet.

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå gir et interessant bilde av flyttestrømmene til og fra Norge, men også internt i landet.

Innvandringen er litt på vei ned, men det er bare fordi det kommer færre europeere.

Og utflyttingen har ikke vært høyere på de femti årene som fremgår av statistikken.

Oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor nettoinnvandret 26.076 mennesker til Norge, mot 29.802 året før.

Men bak den forsiktige nedgangen skjuler det seg store endringer:

  • Netto innvandring fra Europa sank med over 80 prosent.
  • Netto innvandring fra Asia og Tyrkia ble nesten fordoblet.

- Nedgangen i nettoinnvandringen har vært stor for rumenske, litauiske og svenske statsborgere, men aller kraftigst har den vært for polske statsborgere, skriver Statistisk sentralbyråI fjor flyttet det 66.800 mennesker hit til landet, mens over 40.000 utvandret. Det betyr at folkemengden netto økte også i fjor, men lavere enn de foregående årene.

Til gjengjeld har antallet som utvandrer økt jevnt og trutt siden 60-tallet.

Norske statsborgere nettoflyttet i fjor ut av landet, og det reiste flere svensker ut av landet enn det kom til Norge i fjor.

Her kan du se tallene siden 1964: Innvandring og utvandring- Nettoinnvandringen av asiatiske statsborgere nær fordoblet seg fra 9 000 i 2015 til 17 700 i 2016. Veksten skyldes i hovedsak økt innvandring fra krigsrammede Syria, oppsummerer Statistisk sentralbyrå.

Det kommer altså flere flyktninger, mens arbeidsinnvandringen fra land som Sverige, Litauen og Polen har falt som en stein.

Ser vi på flyttestrømmene internt i Norge, så er Rogaland det eneste fylket med netto utflytting - trolig hovedsaklig på grunn av oljeprisfallet.

Oslo-regionen er fortsatt en magnet, mens befolkningen i de fire nordligste fylkene gradvis får flere fra utlandet.

Over 3.100 flyttet fra Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, mens det kom et påfyll på 5.700 fra utlandet.

Her kan du se tallene: Alle flyttinger - landet og fylkerFlyttestrømmene viser også at folk flokker seg til sentrale strøk, om enn i litt senere tempo enn årene før.

- Sett i forhold til tallene tilbake til 2008 er flyttingene i 2016 sterkt sentraliserende. Dette til tross for at det i 2016 var færre flyttinger til de mest sentrale kommunene enn i 2015, som var et toppår.Oppsummert:

  • Utflyttingen fra Norge øker - og det er norske statsborgere og europeiske arbeidsinnvandrere som flytter ut.
  • Netto innvandring er fortsatt høy, men synkende. De fleste nyankomne er flyktninger og fra Asia.
  • Innenlands flytter folk til sentrale strøk, mens befolkningen i Nord-Norge holdes oppe av innvandring.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar