hits

Gode råd er dyre for Islamsk Råd

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge er i hardt vær etter at han ansatte en nikabkledt kvinne til blant annet å drive med kommunikasjon. (Foto: Islamsk Råd Norge).

 

Hvis moskeer med 30.000 medlemmer melder seg ut, er ikke Islamsk Råd Norge lenger noen paraplyorganisasjon.

Norge har rundt 150.000 medlemmer i islamske trossamfunn, og hvis utmeldingene fortsetter i Islamsk Råd Norge vil organisasjonen kun favne rundt 1/3 av dem. I så fall mister organisasjonen troverdighet som talerør for alle muslimer.

I neste omgang kan statsstøtten på 1,3 millioner kroner stå i fare, og før eller siden må også bondesamvirket Nortura vurdere om det er riktig å bruke Islamsk Råd Norge til halalsertifisering - en virksomhet som innbringer 2,4 millioner kroner i året til Islamsk Råd Norge.

Les også bloggen: Norske bønder gir millioner til Islamsk Råd

Nortura (som eies av 18.800 norske bønder) betaler en krone per kilo kjøtt som Islamsk Råd Norge velsigner.

Hvis medlemmene melder seg ut og pengestøtten forsvinner, vil situasjonen bli dramatisk for Islamsk Råd Norge.

Akkurat nå blåser det en hard motvind etter at organisasjonen ansatte den nikabkledt kvinnen Leyla Hasic i administrasjonen, blant annet med arbeidsoppgaver innen kommunikasjon.

Statsråd Linda Hofstad Helleland mener at det bryter med ambisjonen om å bygge bro mellom muslimer og majoritetsbefolkningen.

Dette avviser organisasjonen: Islamsk Råd-leder avviser å ha villedet departementet

Mange innvandringsmotstandere godter seg over situasjonen Islamsk Råd Norge har kommet i.

Blant norske muslimer er det derimot et høyt konfliktnivå, og det har pågått en stund i Islamsk Råd.

Flere moskeer med så mye som 30.000 medlemmer vurderer å melde seg ut, og det arbeides med å opprette en ny muslimsk paraplyorganisasjon.

- Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon, sier Basim Ghozlan, forstander i Oslo-moskeen Rabita, til Klassekampen.

NTB skriver at den bosniske og albanske moskeen med rundt 14.000 medlemmer til sammen har meldt at de er på vei ut. I tillegg har Islamic Cultural Center, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat og Det islamske forbundet Rabita, startet arbeidet med å forankre en utmeldelse i sine organisasjoner.

I så fall klapper Islamsk Råd Norge sammen. og det åpner veien for en ny muslimsk organisasjon som favner bredt og som evner å bygge broer.

Det er i så tilfelle veldig bra.

Foreløpig viser uttalelsene fra Islamsk Råd Norge på at organisasjonen ikke har forstått hvor symboltungt ansettelsen av den nikabkledte kvinner blir oppfattet. Organisasjonen nedtoner at hun skal jobbe med kommunikasjon og være organisasjonens ansikt utad. Men det får ikke kritikerne fra å mene at det uansett er en provoserende ansettelse som slett ikke bygger broer mellom muslimer og andre.Men det for lettvint å godte seg over problemene i Islamsk Råd Norge, rett og slett fordi de 150.000 muslimene trenger et talerør som snakker på vegne av alle. Det gjør ikke Islamsk Råd Norge lenger.

Hvis ikke Mehtab Afsar snarlig får dempet konfliktene, risikerer Islamsk Råd å få så dårlig økonomi og få medlemmer at organissjonen kommer i skikkelige problemer. Det første han bør gjøre er å lytte på innsigelsene og forstå reaksjonene mot at Islamsk Råd ansetter en kvinne som brukrer nikab - et plagg som mange ønsker å forby i Norge.

En islamsk paraplyorganisasjon utgått fra moskeene taler uansett ikke for alle muslimer i Norge, spesielt ikke de såkalte sekulære muslimene.

Men det er fornuftig at moskeene har en organisasjon på tvers, og det er også det norske samfunnet tjent med. Men da må Islamsk Råd være representativt, og det er det åpenbart ikke lenger.

Nå er gode råd dyre for Islamsk Råd Norge.

Hva mener du? Trenger norske muslimer en helt ny organisasjon, eller har du tro på at konfliktene vil dempe seg i Islamsk Råd Norge?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar