hits

Pinlig særordning for Stortinget

Et flertall i Stortingets presidentskap foreslår å utvide etterlønnen til 24 måneder. Fra venstre: Ingjerd Schou (Høyre - stemte imot), Kenneth Svendsen (Frp - stemte for), Olemic Thommessen (Høyre - stemte imot), Marit Nybakk (Ap - stemte for), Svein Roald Hansen (Ap - stemte for) og Line Henriette Hjemdal (KrF - stemte for). Foto: Terje Heiestad, Stortinget.

 

Flertallet på Stortinget bevilger seg selv en gullkantet etterlønnsordning. Uten å jobbe kan avgåtte representanter få inntil 1,2 millioner kroner i etterlønn.

Mens resten av yrkeslivet nedbemanner og sier opp ansatte, sikrer Stortinget seg en ordning som ellers bare er forbeholdt noen ytterst få.

Enten du ikke stiller til gjenvalg og går frivillig, eller du blir stemt ut, så blir etterlønnen nå utvidet til opptil 24 måneder.

Som Stortinget selv sier er det «krevende å skulle forutse hva en slik endring vil kunne medføre av økonomiske konsekvenser».

Les mer her: Ny stortingsgodtgjørelseslov

- Etterlønn er forbeholdt mottakere som kan dokumentere at de er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører relevant kompetanseheving, heter det i innstillingen.

Forslaget kommer fra Stortingets presidentskap - mot stemmene til stortingspresident Olemic Thommessen (Høyre) og Ingjerd Schou (Høyre).

Flertallet som vil doble etterlønnsperioden var: Marit Nybakk (Ap), Kenneth Svendsen (Frp), Svein Roald Hansen (Ap) og Line Henriette Hjemdal (KrF).

Det er oppsiktsvekkende at Stortinget bevilger seg selv bedre ordninger enn de ordningene de vedtar for alle andre.

Normalen i Norge er lønn og arbeidsplikt i oppsigelsesperioden som ofte er tre måneder.

Stortinget gir også tre måneders fratredelsesytelse, men uten arbeidsplikt. 

Men så er det en liten gulrot til: Stortinget tar som regel stortingsferie fra slutten av juni til den nye nasjonalforsamlingen trer sammen i oktober. Representanter som går av, får altså vanlig godtgjørelse frem til utgangen av september, så tre måneders full godtgjørelse etter det - uten arbeidsplikt for denne fratredelsesytelsen.

Vanlige arbeidstakere får ikke fem øre fra bedriften etter oppsigelsesperioden, men må gå til NAV, og har rett til dagpenger i inntil 24 måneder, før de eventuelt går over til sosialhjelp.

Stortingsrepresentanter får 66 prosent av hele ytelsen, mens Stortinget har vedtatt et «tak» på dagpengene oppad begrenset til 62,4 prosent av 6G.

Resultatet er vesentlig lavere ytelser for velgerne enn for dem de velger.

  • Arbeidsledige får  normalt ikke fem øre i dagpenger hvis de tar utdanning.
  • Det gjør eks-politikerne, som kan finansiere utdanning med etterlønnen.
  • Arbeidsledige får maksimalt 346.605 kroner i året å dagpenger.
  • Stortingets eks-politikere får 598.572 kroner i året i etterlønn.

Les mer: Stortingsrepresentantenes godtgjørelser

 

 

Da saken kom til Stortinget, var det tre partier som sa nei: Høyre, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Dermed var det et klart flertall for å gi seg selv inntil 24 måneders etterlønn, og forslaget ble vedtatt med 64 mot 32 stemmer.

Mange av de mest profilerte politikerne var ikke til stede ved avstemningen - blant dem Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, Venstres leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide.

Men om lederne ikke var i salen, så stemte stort sett resten av representantene i tråd med partilinjene.

SV, Høyre og Miljøpartiet De Grønne var imot - mens Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utvide etterlønnen til inntil 24 måneder.

Her kan du sjekke hva de ulike stemte: Voteringsoversikt

Selv om partilederne ikke deltok under avstemningen, var det flere profilerte representanter til stede.

Blant de som stemte for å doble etterlønnsperioden til inntil 24 timer var Senterpartiets leder Marit Arnstad,  Arbeiderpartiets Helga Pedersen, Venstres Terje Breivik og Fremskrittspartiets Bård Hoksrud 

Den eneste som brøt ut og stemte nei til 24 timers etterlønn på tross av partilinjen var Senterpartiets Per Olaf Lundteigen

Det var en modig handling Per Olaf Lundteigen skal ha honnør for!

Hva mener du? Er det greit at Stortinget bevilger seg inntil 24 måneders etterlønn, eller bør arbeidsledige eks-politikere gå på NAV som alle andre folk?

SISTE: Nå har samtlige partier snudd i saken, og bestemt seg for å ta den opp til ny behandling på fredag. - Vi som folkevalgte er avhengige av at folk opplever våre betingelser som rettferdige. Vi er avhengig av tillit. Vi ønsker ikke et regelverk som svekker den tilliten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Det er bra at alle snur, men det er grunn til å minne om at saken kom til Stortinget med en delt innstilling der stortingspresidenten var imot. Det er såpass uvanlig at alarmklokkene burde ringt før de vedtok loven - og ikke etter at de så reaksjonene.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar