hits

Når LO sponser journalistikken

LO-leder Gerd Kristiansen gir 19 millioner kroner og blir de dominerende sponsor for Dagsavisens redaktør Eirik Hoff Lysholm og Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen. (Montasje: Nettavisen).


To av avisene som får mest pressestøtte fra staten blir nå direkte sponset med 19 millioner kroner fra LO. Det truer den uavhengige journalistikken.

- Å motta direkte støtte fra en interesseorganisasjon med særinteresser hadde vært krevende fordi det følger med en underliggende forventning, mener Dagbladets redaktør John Arne Markussen.

På forsiden av Finansavisen skriver redaktør Trygve Hegnar: «LO smører pressen».

Dette er to eksempler på reaksjonene etter at LO bevilget 19 millioner kroner til Dagsavisen og Klassekampen, angivelig for å styrke dekningen av arbeidslivet og for å støtte arbeiderpressen.

Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen avviser at LO er en sponsor, og sier at han heller ikke vil merke sakene som LO har finansiert som sponset. 

- Nei, vi regner denne støtten som om en eier skulle være med i en ordinær aksjeemisjon. Derfor kommer vi heller ikke til å merke saker, sier han til Dagens Næringsliv.

 

 

Braanen tar rett og slett presseetisk feil når han likestiller eierskap med å sponse journalistikk.

At redaktøren står fritt overfor eierne er slått fast både i Redaktørplakaten og i norsk lov.

«En redaktør forutsetter å dele sitt mediums grunnsyn og formåls-bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret».

Redaktørplakaten er en avtale mellom Norsk Redaktørforening og utgiverne i Mediebedriftenes Landsforening.

Du kan lese den her: Redaktørens plikter og rettigheter

Dette viktige prinsippet er til og med lovfestet, i Mediefrihetsloven.Prinsippet om redaksjonell frihet overfor eierne er svært viktig, ikke minst i lokalaviser med det lokale næringslivet på eiersiden. Hadde LO kjøpt aksjer i Dagavisen eller Klassekampen, ville det vært etter boka. Hvis de i neste omgang hadde forsøkt å påvirke dekningen, ville det vært ulovlig.

(Nettavisen som få regner som et rødgrønt organ hadde i mange år indirekte LO på eiersiden gjennom A-pressen/Amedia. I denne perioden hørte vi aldri klager fra eierne om redaksjonell profil. Det skal LO ha, at de oppførte seg som en profesjonell aksjonær og medieeier).

Det skuffende er at Klassekampen og Dagsavisen nå skrur klokka tilbake mot tiden hvor Klassekampen var et partiorgan for AKP (m-l), mens Dagsavisen het Arbeiderbladet og ble styrt av LO og Arbeiderpartiet. På 60-tallet skrev den politiske redaksjonen på Youngstorget ledere som lokalavisene trykket.

Avisene brukte mange år på å skaffe seg redaksjonell frihet, men nå har de latt seg sponse med 19 millioner kroner. LO er ikke julenissen. Organisasjonen forventer noe tilbake for millionene.

Les Nettavisen mener: Fri journalistikk kan ikke være kjøpt og betalt av LO

Klassekampen og Dagsavisen har sovet i timen mens internett og mobil tok over for papir, men de to redaktørene har vært innovative og flinke på papir.

Det hører med til historien at de i 2016 får henholdsvis 37,1 (Dagsavisen) og 39,2 millioner kroner (Klassekampen) i pressestøtte fra staten, og med så betydlig statsstøtte skulle man tro at akkurat disse to avisene hadde økonomisk ryggrad til å stå imot pengestøtte fra en sterk interesseorganisasjon.

I løpet av de ti siste årene har de to avisene som LO nå skal sponse fått nærmere en milliard 2016-kroner i statsstøtte.

Skattebetalernes penger er altså brukt til å bygge opp posisjoner som LO nå skal påvirke redaksjonelt med øremerket støtte til å skrive om arbeidsliv (der LO har sterke interesser) og for å styrke arbeiderpressen (der både LO og Arbeiderpartiet har politiske interesser).

Som et ledd i avtalen har Dagsavisen og Klassekampen tatt på seg å trykke nyheter fra det LO-eide nyhetsbyrået ANB.

Prinsipper er dyre i dårlige tider, men det er skadelig for den frie journalistikken å la seg sponse av en av landets mektigste organisasjoner.

Hva mener du? Truer det den redaksjonelle friheten at LO kommer med millionbeløp, eller har du tillit til at Klassekampen og Dagsavisen vil være kritisk til fagbevegelsen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar