hits

Greit å tjene på private høyskoler

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen bør slippe løs Høyre-mannen inne i seg, og godta at eiere av private høyskoler får fortjeneste.

 

Hvis staten ikke gir fem øre i pengestøtte, har den heller ikke rett til å nekte eiere å tjene penger på private høyskoler.

Norsk skolepolitikk har en merkelig motvilje mot private eiere som ønsker å lage gode private skoler.

Flertallet på Stortinget er fanget i en forestilling om at det nesten er umoralsk å tjene penger på å lage gode private høyskoler.

Selv kunnskapsminister og Høyre-statsråd Thorbjørn Røe Isaksen er påvirket av denne myten. 

Nå vil Kunnskapsdepartementet stramme inn regelverket tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler.

Les mer: Forslag til ny regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler

Forslaget oser av mistillit til private eiere, men det er lett å glemme hovedbildet:

  • Norge bruker milliarder av kroner årlig på internasjonalt middelmådige offentlig universiteter og høyskoler.
  • Mange er redde for økte forskjeller med private skoler. Men også den offentlige skolen reproduserer ulikhet. 

I barnehagesektoren har vi sett at private eiere stort sett har mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager. 

Det finnes utallige eksempler fra mange bransjer på at fortjeneste og utbytte ikke er til hindrer for gode produkter og løsninger.

Tvert imot er det ofte slik at utsikter til lønnsomhet og fortjeneste frister flinke eiere til å investere.

Sånn sett kan man forvente at private investorer vil lage gode private høyskoler og også tjene på dem.

Dessverre er flertallet på Stortinget enige om at det må være ulovlig å tjene penger på private høyskoler.

Det er en pussig tanke som ikke gjelder andre offentlige tilskudd. Fastlegene får eksempelvis 442 kroner i årer per pasient de har på listene sine, men ingen mener at legene ikke skal kunne tjene penger.

Norge har en blandingsøkonomi, med en stor offentlig sektor. Slik bør det være i helsesektoren og undervisning også. Hovedtilbudet bør være offentlig, men et visst innslag av private gir konkurranse og utvikling. Et forbud mot økonomisk fortjeneste ødelegger.

Dessverre har vi sett eksempler på tvilsomme forsøk på å omgå utbytteforbudet, og de er brukt for alt de er verdt av motstanderne av private skoler.

Men problemet er utbytteforbudet i seg selv.

Slike forbud vil alltid ha gråsoner. Naturligvis vil «kreative» eiere lete etter lovlige utveier for å tjene penger, eksempelvis ved å leie ut eiendom til skolen.

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen ønsker at statstilskudd og elevbetaling skal gå til selve undervisningen, og ikke som utbytte til eierne.

Den nye høringen legger opp til et system hvor offentlige tilskudd og elevbetaling låses inne i skolen.

Et bedre forslag er å skjerpe kontrollen Nasjonalt organ for kvalitet i undervisningen (NOKUT) gjør med både private og offentlige høyskoler.

Kunnskapsdepartementet har nemlig et mye bedre virkemiddel enn å forsøke å stenge inne pengene. Departementet kan fastsette det offentlige tilskuddet etter hvilken kvalitet skolen tilbyr til elevene. Men det krever kontroll og oppfølging av det pedagogiske tilbudet på skolene.

Å forsøke å låse inne pengene er ingen garanti for bedre undervisning - like lite som statlige milliarder garanterer en god offentlig skole.

Høringsbrevet som nå er sendt ut følger opp utredningen «Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste», som ble ledet av tidligere Arbeiderparti-politiker Marianne Andreassen.

Ekspertgruppen er delt, men en del av utvalget foreslår at selv skoler som ikke får offentlige tilskudd skal ha forbud mot å gi eierne avkastning.

Nå har departementet sendt ut tre alternativer.


Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har ansvar for å akkreditere skolene og godkjenne både privat og offentlig utdanning.

Dette gir i neste omgang studentene rett til studielån.

Siden studentene er den svake part er det rimelig å pålegge private høyskoler et krav til egenkapital. Studentene bør beskyttes mot at skolen kan gå konkurs.

Men det er også rimelig at private eiere får fortjeneste hvis skolen går bra - i hvert fall skoler uten offentlige tilskudd. I neste omgang vil det gi flere private skoleeiere - og flere gode private skoler.

Det er lett å glemme her i Norge, men mange av verdens beste universiteter og høyskoler er private.

Noen av dem har til og med store overskudd. De er ikke dårligere av den grunn.

Hva mener du om private høyskoler?  Er du for eller imot at eierne skal kunne ta ut utbytte hvis skolene går med overskudd?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar