hits

Nekter leirskole uten reaksjoner

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), har ikke oversikt over hvor mange minoritetsspråklige barn som holdes hjemme fra leirskole. (Foto: Sturlason).

Hvert år holder enkelte foreldre barna sine hjemme fra leirskole, og verken politikere eller byråkrater gjør noe med det ulovlige fraværet.

I over en uke har Nettavisen forsøkt å få svar fra skolemyndighetene om hvor mange innvandrerbarn som nektes å dra på leirskole, og hva politikere og byråkrater har tenkt å gjøre med det.

Det har vært en tung oppgave.

Enten får vi ikke svar, eller så er svarene unnvikende.

Regelverket er klart:

  • Leirskoler skal være gratis så alle elevene kan delta.
  • Leirskoler er en del av den obligatoriske undervisningen.

Men praktiseringen er høyst uklar, og man aner ikke hvor stort problemet er:

- Vi har ikke oversikt over henvendelser om fritak for leirskoleopphold fra minoritetsspråklige elever, og vet derfor ikke hva omfanget av dette er, sier utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl.

- Utdanningsetaten har ikke oversikt over henvendelser om fritak for leirskoleopphold for minoritetsspråklige elever, og vet derfor ikke hva omfanget av dette er, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen ved Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Nettavisen har gjort stikkprøver ved en rekke skoler, og tilbakemeldingene vi får er at det foregår på de fleste skoler.

 

 

Typisk er et en eller flere av elevene holdes hjemme, mens resten av klassen drar bort på leirskole.

Normalt får det ingen konsekvenser for foreldrene å holde barna hjemme fra obligatorisk undervisning.

Nestlederen i Utdanningskomiteen i Oslo Bystyre, Rødts Eivor Evenrud, sier det slik: - I praksis kan jo foreldre velge dette bort. Og slik må det også være, vi kan jo ikke benytte oss av tvang for å øke deltakelsen.

Les saken: Foreldre som nekter barn leirskole: - Vi kan ikke benytte oss av tvang

Når det gjelder ekstraferie, er regelverket ganske strengt praktisert. Og det er ikke lenge siden Oslo kommune truet foreldre med at barn som ble tatt med på ekstraferie kunne miste skoleplassen sin.

Men når det gjelder leirskole, er både den politiske styringen og håndhevelsen uklar.  Både rektor og lærere blir maktesløse når den politiske og byråkratiske ledelsen lukker øynene for stadige brudd på regelverket.

- Elevene har plikt til å være med i opplæringen så lenge den er gratis. Det gjelder også ved leirskoleopplæring, sier Trine Lie Larsen ved Utdanningsetaten.

Likevel skjer det ingen ting. Obligatorisk betyr tydeligvis ikke obligatorisk når den bare kan velges bort av foreldrene uten konsekvenser.

Og resultatet er at nettopp barn som ville hatt største nytte av et slikt integreringstiltak blir holdt utenfor.

Problemet blir ikke borte av at man stikker hodet i sanden.

Hva mener du? Hvorfor ønsker ikke skolen å bruke makt for å sikre at elevene får den undervisningen de har krav på, og plikt til å delta i?

comments powered by Disqus