hits

Holder ikke å være i god tro

Det holder ikke at Therese Johaug var i god tro. Hun må bevise at hun er uten skyld. Nøkkelspørsmålet er ikke hva Therese Johaug visste eller forstod, men om hun var aktsom nok.

 

Skiløperen Therese Johaug kan få en lang utestengelse fra idretten selv om hun ikke visste at leppekremen inneholdt doping.

Lærdommen fra mange saker er at det er lurt å vente med bastante konklusjoner når det stadig kommer nye opplysninger.

Slik er også opprullingen av dopingsaken mot Therese Johaug, der nye opplysninger stadig kommer på bordet.

Uansett nye opplysninger har følgende vært klart hele tiden:

  • Therese Johaug har inntatt et forbudt middel på dopinglisten.
  • Utøveren har selv et objektivt ansvar for ikke å innta slike midler.

Gitt at dette står fast, gjenstår bare ett viktig spørsmål:

Var Therese Johaug i aktsom god tro da hun brukte leppekremen?

Altså: Å være i god tro er ikke nok, Therese Johaug må ha vært aktsom også.

Med andre ord: Det hjelper ikke at hun ikke visste at leppekremen inneholdt doping.

 

 

Nøkkelspørsmålet er om hun var oppmerksom eller forsiktig nok - ikke om hun tok doping med vilje eller ikke.

Sånn sett er bevisbyrden hos Therese Johaug.

Hun må bevise at regelbruddet er forårsaket uten skyld.

Les også bloggen: Paragrafen som kan redde Johaug

Opplysningene om at skiløperen ikke bare fikk salven påsmurt, men at hun mottok hele pakken og tuben, svekker Therese Johaugs mulighet til å unngå utestengelse.

Ikke fordi det på noen måte beviser at Therese Johaug visste eller forstod at hun tok et forbudt stoff, men fordi det blir vanskeligere å komme igjennom med at hun var forsiktig eller oppmerksom nok - altså om hun var i aktsom god tro.

Alternativet er at hun var uaktsom når hun åpnet pakken, tok ut tuben og smurte på kremen.


 

Vi kjenner det samme fra trafikken. Det hjelper ikke at «vi ikke så skiltet», eller at vi overså varseltrekanten på legemiddelet som advarte mot å kjøre bil.

I slike tilfeller har vi ikke vært aktsomme nok, og da blir vi straffet uansett om vi gjorde det med vilje eller ei.

Ennå har ingen medier funnet et eksempel på at legemiddelet Trafodermin er solgt i Italia uten klare advarsler mot doping både på esken og på selve tuben.

Men det kan ha skjedd, og teoretisk kan advarslene ha vært tildekket. I så fall kan saken få en ny vending. Men det blir foreløpig bare spekulasjoner og teori.

Problemet for Therese Johaug er at de nye opplysningene gjør det vanskeligere å bli hørt på at hun virkelig var aktsom.

Den vurderingen handler ikke om hva skiløperen leste og forstod, men hva hun burde og kunne fått med seg.

Hvis hun fikk en pakning og en tube med klare, synlige dopingadvarsler så harmonerer ikke det med hennes uttalelse fra pressekonferansen om at hun har «null skyld».

Det holder dessverre ikke å ha vært i god tro. 

Både Therese Johaug og legen kan ha oversett advarslene i farten, på samme måte som folk flest kan være uoppmerksomme i trafikken og ikke få med seg et godt synlig skilt.

Til nå har ingen påstått at Therese Johaug tok doping med vilje. Det er godt mulig at hun ikke leste eller fikk med seg advarselen i farten, og at hun virkelig var i god tro overfor legemiddelet hun fikk av legen.

Men hvis den norske skistjernen var uaktsom - altså uforsiktig - er straffen mellom ett og to års utestengelse fra all idrett.

Uansett hvor urettferdig det føles.

Hva synes du om regelverket? Er det rettferdig å bli utestengt fra idrett hvis man ikke leser pakningsvedlegget og det som står på tuben?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar