hits

Flykter til norsk arbeidsledighet

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil stramme inn velferdsordningene for flyktninger for å gjøre det mer attraktivt å arbeide. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD).

Flyktninger som må sitte ett år ekstra på asylsmottak, har mye mindre sannsynlighet for å komme i jobb etterpå.

Det burde være enkelt å forstå: Jo lengre asylsøkere er utenfor arbeidsmarkedet, desto mindre sannsynlighet er det for at de noensinne kommer inn igjen.

Professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger viser til en tiårig studie i Sveits som viser akkurat dette. Ett år ekstra i mottak gir 17 prosent mindre sannsynlighet for jobb etterpå¨.

De mange som faller utenfor arbeidsmarkedet er både en stor ubrukt ressurs og kostbare for velferdsstaten.

 

 

Så sent som i juli foreslo arbeidsminister Anniken Hauglie å stramme inn på trygderettighetene til flyktninger. Høringsfristen går ut 1. november, og hvis tiltakene blir vedtatt, kan de gjøre det mer attraktivt å arbeide fremfor å gå på trygd.

Men det forutsetter at flyktninger og innvandrere har et reelt tilbud om arbeid. Og et like viktig tiltak vil være å få ned tiden som går fra de søker asyl, til de faktisk kan ta arbeid.

Grafikken viser at av 5,5 millioner innbyggere, er det under 2,0 millioner som er heltids sysselsatte.

Siden årtusenskiftet har sysselsettingen falt i de fleste grupper, og sterkest blant de under 24 år.I prosent av arbeidsstyrken har Norge nå flere arbeidssøkende enn Tyskland. Storbritannia og USA. Bildet av Norge som et land med ekstremt høy sysselsetting er i ferd med å slå sprekker, selv om vi fortsatt ligger langt foran EU-landene.

Stor nettoinnvandring er en del av dette bildet. Vi har økt ikke-europeisk innvandring, mens syv av ti som utvandrer er europeere.

Europeerne dominerer utvandringen fra Norge, mens vi har økende innvandring av ikke-europeere.

Norge sliter altså med å ha full sysselsetting, og en av gruppene som sliter mest er innvandrere fra Afrika. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun fire av ti innvandrere fra Afrika er i arbeid. 

Av 80.000 registrert arbeidsledige, er 30.000 innvandrere - eller 7,0 prosent av denne gruppen.

Av disse 30.000 er 23.000 fra Øst-Europa (8,4 % ledighet), Asia (7,5 % ledighet) og Afrika (11,9 % ledighet).

Hva forteller dette?

At svært mange innvandrere er utenfor arbeidsmarkedet. Mange av dem er registrert arbeidsledige, mens de fleste er utenfor arbeidsmarkedet uten å være registrert som arbeidsledige hos NAV.  

Spørsmålet er hvorfor, og følgende fremstår som gode hypoteser:

  • Mange innvandrer til Norge uten kvalifikasjoner for det norske arbeidsmarkedet.
  • Personlig ressurssterke flyktninger og asylsøkere passiviseres med år på mottak.
  • Norsk lønnsnivå gjør ukvalifiserte «for dyre» for mulige arbeidsgivere.
  • Gode trygdeordninger gjør det mindre attraktivt å ta imot jobber med dårlig lønn.

Dessverre er det nærliggende å legge til en hypotes til: Det er liten politisk vilje til å gjøre noe med det.

Hva mener du? Vil sysselsettingen blant flyktninger og andre innvandrere øke i årene som kommer, eller vil de permanent falle utenfor arbeidsmarkedet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar