hits

Renteoppgangen har startet

Norges Banks direktør Øystein Olsen kommer med en ny rentebane på torsdag. Vil den vise at rentene nå offisielt er på vei oppover? (Foto/grafikk: Norges Bank).


Allerede denne uken kan Norges Bank varsle at rentene nå er offisielt på vei oppover.

Både Oslo børs og rentemarkedene har sett det komme: Rentebunnen i Norge ble nådd på forsommeren, og oppgangen fikk næring da Norges Bank ikke satt ned renten på det siste rentemøtet 22. juni. 

Siden den gang har både de korte og lange rentene steget betraktelig.

De lange rentene (som bestemmer prisen på å binde renten) har steget med 0,4 prosentpoeng siden juli.

 

Dermed er det høyst sannsynlig at Norges Bank-direktør Øystein Olsen vil bite i seg ordene han sa etter rentemøtet: - Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året.

Hver rentemøte ender med en begrunnelse fra hovedstyret, der siste setning sier noe om forventninger fremover. Dette var konklusjonen etter møtet i slutten av juni. På torsdag vil analytikerne lese siste setning i den neste begrunnelsen. Det vil være et sterkt signal om de går over til et «nøytralt» syn på renten videre. I så fall er rentebunnen offsielt passert. (Kilde: Norges Bank).

 

Når hovedstyrets beslutning blir offentliggjort på torsdag, vil de høyst sannsynlig holde renten uendret på 0,5 prosent.

Men analytikerne vil finlese begrunnelsen og se på hvordan Norges Bank tegner den såkalte rentebanen fremover. 

Jeg tror på to forandringer:

  • Hovedstyret vil endre sitt syn til nøytralt - og si at det er like sannsynlig at renten skal opp som ned.
  • Den nye rentebanen vil ikke lenger varsle at styringsrenten skal ned, før den langsiktig skal opp.

Hvis Norges Bank går over til et «nøytralt» syn på om renten skal opp eller ned, vil det være et kraftig signal om at norsk økonomi er på riktig kurs. Det vil også være en kalddusj for boligmarkedet. Norges Bank har ikke satt opp styringsrenten siden 12. mai 2011.

 

 

De nye signalene gjør at boligkjøpere bør være mer forsiktige i den nærmeste fremtiden. En renteoppgang kombinert med nye regler som hindrer bankene i gi lån til de med svakest egenkapital kan fort gi en kalddusj for boligmarkedet.

Selv om prisoppgangen ikke egentlig er en finansiell boble, så kan summen av politisk styring og renteoppgang fort bli ubehagelig for de som låner til bristepunktet. Et minimum av forsiktighet er å binde renten i fem til ti år fremover.

Du får flytende rente på 2,2 prosent akkurat nå, mens fem års fastrente ligger på 2,5 prosent, og ti år på 3,0 prosent.

Kortsiktig lønner det seg altså å la renten flyte, men da må man også finne seg i at den kan bli satt opp over natten.

Ti års «forsikring» mot rentehopp koster deg under tusen kroner i måneden etter skatt for et lån på tre millioner kroner.

Les også bloggene: 

Frykt og grådighet i boligmarkedet

Bankene bør kreve fastrente

Feil medisin mot sykt boligmarked

Mens vi venter på Norges Banks vurderinger, så beroliger Statistisk sentralbyrå de mest engstelige.

Byrået tror at utlånsrenten vil ligge relativt flatt de nærmeste årene, og ikke gå opp før i 2019. 

Også SSB mener altså at rentebunnen stort sett er nådd, men uten å spå noen snarlig og kraftig renteoppgang.

Hovedgrunnen til ikke å sette opp rentene nå er at norsk eksportindustri trenger drahjelp fra den svake kronen. Straks rentene øker, vil også interessen for å eie kroner øke - og dermed kronekursen. 

Min spådom er altså at Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent, men uttaler at neste renteendring like gjerne kan være opp som ned.

Hva tror du? Kommer Norges Bank til åpne for renteoppgang, eller tror du at bankens hovedstyre inntil videre vil vente og se?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar