hits

Kraftig fall i skole-skulking

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
DEN SOM LER SIST: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ble kraftig kritisert for ny fraværsgrense i videregående skole. Nå tyder alt på at fraværet har gått markant ned. (Foto: Kunnskapsdepartementet).

 

Den nye fraværsgrensen har gitt kraftig fall i skole-skulking. I Trondheim forteller syv av åtte rektorer om markant nedgang i udokumentert fravær.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innførte den nye fraværsgrensen fra 10 prosent, stod gråtekonene i kø. Både lærer- og elevorganisasjoner stod frem på rekke og rad i mediene med fortellinger om hvor grusomt dette ville slå ut.

Erfaringen til nå viser det stikk motsatte. Klassekampen har intervjuet samtlige rektorer ved videregående skoler i Trondheim (som hadde tidligere skolestart og dermed lengre erfaring). De forteller om kraftig fall i fraværet, at elevene er mer tilstede i timene, og at de har blitt flinkere til å planlegge fraværet sitt.

- Helt supert, sier rektor Nina Hoseth ved Charlottenlund videregående skole til Klassekampen.

Også Byåsen rapporterer om «betydelig nedgang».

Egentlig er ikke effekten så overraskende. Nå vil ikke elevene få karakterer i et fag hvis de har vært mer borte enn 15 prosent av timene, og når fraværet er mellom 10 prosent og 15 prosent kan rektorene bruke skjønn.

Det er viktig å merke seg at fraværsgrensa bare gjelder udokumentert fravær. Er du syk, kan du få legeerklæring.

Les mer om reglene: Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

Selv om alarmklokkene begynner å kime ved 10 prosent ureglementert fravær, er det fortsatt en rekke fornuftige - og ufornuftige - grunner til gyldig fravær. 

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Det er altså fravær på toppen av disse gyldige grunnene som kan frata en elev karakter i et fag.

- Det er det udokumenterte og unødvendige fraværet vi vil til livs. Elever som har gyldig fravær, vil ikke rammes av den nye fraværsgrensen, sa Torbjørn Røe Isaksen da reglene ble presentert i juni.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at bare 63 prosent av elevene som startet på vidergående skole i 2010, har fullført utdannelsen etter fem år. 22 prosent har sluttet underveis eller fullførte med stryk, mens ytterligere fem prosent fortsatt er i videregående skole.

Jo svakere karakterer fra grunnskolen, desto større frafall.

Se større illustrasjon: Gjennomstrømning i videregående opplæring

Frafall fra videregående skole er trolig en av de viktigste årsakene til vekst i antall unge uføre og arbeidsløse. Det er rimelig å anta at omfattende skulking også fører til økt frafall.

Ifølge Statistisk sentralbyrå varierer fraværet i videregående skole mellom 10 og 20 dager i gjennomsnitt, avhengig av linje. Elever på noen linjer har altså et snittfravær på fire skoleuker i tillegg til ferien.

For den jevne elev bør regelen på 10 prosent fravær i et fag være håndterlig, men det kan selvsagt være unntak hvor elevens vanskelige livssituasjon kan gjøre det riktig for rektor å utøve skjønn. Nå er det skjønnet begrenset til mellom 10 og 15 prosents fravær, og det er ikke urimelig. Er man for mye borte, så er det også vanskelig å sette en karakter.

Det er oppmuntrende, men ikke overraskende, at fraværet faller kraftig etter at de reglene kom på plass. Nå skal ordningen vare i tre år, og så skal den evalueres. Hvis utfallet blir fortsatt markant fall i fraværet, så har den nye grensen gjort elevene en stor tjeneste.

Hva mener du? Er det rimelig eller urimelig å kreve at elevene har mindre enn 10 prosents ureglementert fravær for å få karakter?

comments powered by Disqus