hits

Ap øker skattene med 10 milliarder

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil øke skattesatsene og hente inn 10 milliarder kroenr mer i skatt. (Foto: Paul Weaver, Nettavisen).

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil heve skattene med 10 milliarder kroner hvis han blir valgt.

Arbeiderpartiet vil gå til valg i 2017 på kraftig økning av skattene:

  • Formueskatten skal heves
  • Økt skatt på høye inntekter
  • Men partiet «freder» arveskatten

Dette går frem av partileder Jonas Gahr Støres svar ipartilederdebatten under Arendalsuka. I økonomisk politikk er hovedskillene mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg hvordan vekst skal skapes - og hvor mye inntekter og formue skal beskattes av staten.

Regjeringens økonomiske politikk tar sikte på å stimulere norsk økonomi gjennom skatteletter og økt oljepengebruk.

Arbeiderpartiet sier at de vil reversere begge deler, og velgerne må gjøre seg opp en mening om hva som vil være best på kort og lengre sikt.

Det er lett å overdrive forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre i skattepolitikken.

For statens milliardinntekter fra skatt fra privatpersoner øker uansett hvilken regjering som sitter, og selv om skattesatsene er noe redusert under statsminister Erna Solberg.

Skatteinngangen fra privatpersoner bare øker og øker, og det har pågått både under statsminister Jens Stoltenberg og under regjeringen til Erna Solberg. (Kilde Skatteregnskapet, Statistisk sentralbyrå).

Skatteregnskapet for private skattytere medregnet arbeidsgiveravgift bare øker og øker. Kurven over viser hvordan skatt betales måned for måned,og toppen på hver kurve viser hvor mye private betalte totalt år for år.

Den røde streken viser at innbetalingene fra private skattytere økte fra snaut 450 milliarder kroner i 2008 til en fart på nærmere 700 milliarder kroner i år. 

Det er skattebetalingen som betyr noe for det offentlige - ikke skattesatsene.  

  • Ved utgangen av juli i 2009 viste skatteregnskapet at personlige skattytere hadde innbetalt 299,6 milliarder kroner i skatt.
  • Ved utgangen av juli 2013 - altså mot slutten av Stoltenbergs regjeringstid - var regningen økt til 368,6 milliarder kroner.
  • Og i juli i år - tre år inn i regjeringsperioden til Erna Solberg - viser skatteregnskapet at innbetalingen er 404,8 milliarder kroner.

Jens Stoltenberg økte skattene for privatpersoner med 23 prosent, eller nærmere 70 milliarder kroner.

Statsmininster Erna Solberg har økt regningen med 9,8 prosent, eller rundt 35 milliarder kroner.

I dette bildet er det lett å se at det er forskjeller mellom Høyre/Frp-regjeringen og den rødgrønne regjeringen. Selv om forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er blåst opp, er det himmelvid forskjell på skattepolitikken til støttepartiene Fremskrittspartiet og SV. Det så vi også i skattedebatten i går. SV-leder Audun Lysbakken vil gjeninnføre arveskatten, mens Frp-leder Siv Jensen vi legge ned veto mot enkelte skattehevelser.

Uansett: Siden skattene øker og øker, og er det feil å påstå at det er skatteletter til private skattytere som angivelig har «ranet» velferdsstaten.

Det er selskapsskatt og skatt på oljevirksomheten som har falt - naturlig nok.

I virkeligheten har altså private skatteytere økt sin innbetaling med rundt regnet 50 milliarder kroner i året.

Det er penger det også.

Hva mener du? Vil du ha økt skatt på høye formuer og inntekter, eller ønsker du fortsatte nedsettelser av skattesatsene?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar