hits

Tynn kritikk mot Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland har gjort et godt valg av ny styreleder til Statkraft. (Foto: Næringsdepartementet).

 

Næringsminister Monica Mæland har gjort et godt valg. Kritikken mot utnevnelsen av ny styreleder i Statkraft blir trolig et sommerblaff.

De fleste partier, og spesielt Arbeiderpartiet, bør gå stille i dørene når det gjelder partiutvevnelser til toppverv.

Det verste er fylkesmannsembedene, som ofte har blitt en belønning for lang og tro tjeneste.

På denne bakgrunnen er det pussig at noen ser noe betenkelig i at næringsminister Monica Mæland har utvevnt sin tidligere regjeringskollega og partimedlem Thorhild Widvey (bildet) til styrevervet i milliardkonsernet.

Kritikerne hevder at det kan være i strid med habilitetsreglene i Forvaltningsloven.

Grunnlaget skal være at de to er venninner fra politikken, og at Monica Mæland deltok i Thorhild Widveys 60-årsdag.

Les sakene på NRK:

Næringsminister Monica Mæland gav topp-styreverv til venninne

Mæland feiret Wieveys bursdag rett før hun gav henne mektige verv

Kritikken er i ikke overbevisende, særlig ikke når man ser hva lovteksten faktisk sier om habilitet. Det står - naturlig nok - ingen ting om at man blir inhabil på grunn av vennskap eller for å ha vært kolleger. Normalt må det sterkere bindinger til, som at man selv er part i saken, eller i familie med noen av partene, for å bli inhabil (eller ugild, som det heter i loven).

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til», heter det i loven.

Habilitetsregelen gjelder for øvrig ikke statsråder: «Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem».

Les selv: Forvaltningsloven, Kapittel II om ugildhet

Etter min mening kan statsråd Monica Mæland slappe helt av.

Å ha vært i regjering sammen eller å ha deltatt i en bursdag er ikke nok til å bli regnet som «nær personlig tilknytning». Hadde det vært slik, ville Arbeiderpartiets langvarige praksis for å utnevne partimedlemmer vært en serie lovbrudd.

Så den tidligere statsråden og mangeårige stortingsrepresentanten har allerede tatt over som styreformann i Statkraft, og det er bra. Hun er åpenbart godt kvalifisert, Norge har for få kvinnelige styreledere og Statkraft trenger en dreven styreformann som kan lose selskapet gjennom vinglete statlig styring.

Statkraft er en av Europas største produsenter av ren energi - i første rekke fra vannkraft. Men selskapet bygger også ut vindkraft. (Foto: Statkraft).

De siste tre årene har Statkraft totale driftsoverskudd på over 25 milliarder kroner. Statkraft er størst i Norge, men har etterhvert en virksomhet med rundt 4.200 ansatte i mer enn 20 land.

Selskapet har naturlige forutsetninger for å bli en europeisk gigant på grønn energi, men er dessverre skaltet og valtet med av politikerne. I stedet for å la Statkraft bruke overskuddet til å bygge opp egenkapital og ekspandere i utlandet, er selskapets kasse stadig brukt som salderingspost på statsbudsjett for politikere med lange sugerør.

Med Thorhild Widvey som ny styreformann er det lov å håpe at Statkraft får videre rammer og vekstmuligheter fra sin eier. At Widvey kjenner statsråden fra fortiden i politikken er ikke et problem - det er en stor fordel.

Hva mener du? Blir Thorhild Widvey en god styreleder i Statkraft, eller er det snakk om kritikkverdig partiutnevnelse?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar