hits

Å bli 60 år er ingen sykdom

NHO-direktør Kristin Skogen Lund (49) vil ta fra 60-åringer den ekstra ferieuken. (Foto: NHO/Instagram).

 

Norsk arbeidsliv henger igjen i en tid hvor 60-åringer måtte ha et særskilt vern fordi kroppen sa stopp for de gamle sliterne.

- Det er ingen grunn til at de over 60 skal ha mer ferie enn andre eller andre fordeler, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Hun er enig med Civita-økonom Steinar Juel, som mener at spesialordninger for eldre arbeidstakere er foreldet.

Les saken: NHO-sjefen vil ha billigere 60-åringer

Når det gjelder levealder, har de to helt klart et poeng. De fleste av dagens 60-åringer kan ha mange år foran seg i yrkeslivet.

Forventet levealder fortsetter å øke, og nyfødte jenter og gutter kan forvente å bli i gjennomsnitt 84,2 og 80,4 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forventet levealder øker og øker, og har nå passert 80 år for både kvinner og menn.

Vel så viktig er at de som holder seg i live frem mot pensjonsalder, lever til de blir 85 år (menn) eller rundt 90 år (kvinner). Forklaringen på det er at de som dør tidligere, «trekker ned» gjennomsnittet. Men det trenger ikke å bety noe for hvordan vi ser på eldre arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder.

Statistikken viser at større grupper av menn begynner å falle fra når de passerer 70, mens kvinners dødelighet øker sterkest noen år senere. Det vanligste alderen å da er ved 85 år for menn, og 90 år for kvinner.

NHO-direktøren er redd for at særordningene priser 60-åringene ut av arbeidslivet. Det var spesielt korrekt i en periode hvor opptjeningen til ytelsesbaserte pensjonsordninger økte eksplosivt mot slutten av yrkeslivet, og mindre viktig i en tid der de fleste bedrifter legger over til flate, innskuddsbaserte ordninger.

Men det er også andre faktorer som drar opp kostnadene per arbeidstime. Sykefraværet øker eksempelvis desto eldre arbeidstakerne er. I snitt er arbeidstakere rundt 25 år borte en dag hver tredje uke, mens arbeidstakere over 60 er borte oftere enn en dag hver andre uke.

Så skal det sies at dagens 60-åringer i et langt yrkesliv har betalt inn trygdeavgift for å finansiere dette fraværet.

Ser vi på inntektene, er bildet mer nyansert. Gruppen mellom 40 og 50 år har høyest bruttoinntekt i snitt - og så faller inntekten frem mot pensjonsalder. Noe på grunn av at færre er sysselsatt, men også medianinntekten faller (den «vanligste» inntekten). Det kan skyldes at 40-åringene også er mest produktive, men det er vanskelig å slå fast at 60-åringer generelt produserer mindre per lønnskrone enn yngre medarbeidere.

Om det er riktig å holde eldre i arbeid lenger, kommer an på øynene som ser - og om man ser på arbeidskraft som en ressurs, eller på arbeid som et knapt gode som må fordeles mellom unge og eldre.

Arbeidslinjen tilsier at det alltid skal lønne seg å arbeide, og pensjonsreformen gjorde det enklere å kombinere alderspensjon med lønnsarbeid. Det er bra, og sikrer at arbeidstakere som nærmer seg - og passerer 70 år - fortsatt kan arbeide etter vilje og evne.

Folk flest jobber ikke i industrien eller har hardt kroppsarbeid - de sitter på kontor eller arbeider i kommunen. De fleste er fullt arbeidsføre lenge etter at de har passert 60 år, og mange trenger ikke den ekstra ferieuken som NHO-direktøren vil ta fra dem. Men det er individuelle forskjeller, og det må være opp til hver bedrift å inngå avtaler om ekstra ferie for eldre arbeidstakere som kanskje har stått på i harde arbeidsoppgaver i et langt yrkesliv.

En ekstra ferieuke for 60-åringer er lovfestet i Ferieloven: «Arbeidstakarar som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ein skal avvikle ferien), har krav på ei veke ekstra ferie». Andre bedrifter har ekstra feriedager som et ekstra gode for de som har arbeidet lenge i bedriften, og ikke knyttet til en aldersgrense.

NHO-direktøren har rett i at det er en bjørnetjeneste om 60-åringer prises ut av arbeidslivet, slik at de blir låst fast til arbeidsplassen fordi ingen nye arbeidsgivere vil overta regningen. Å bli 60 år er normalt ingen sykdom, eller en tilstand som tilsier ekstra ferie.

Men det er å tro på julenissen at Stortinget vil endre ferieloven og ta fra arbeidstakere rettigheter de har fått.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar