hits

Nå åpner Frp for flere i fotlenker

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen leier fengselsplasser fra Klaas Dijkhoff, statssekretær for nederlandske sikkerhets- og justismyndigheter. Nå kommer forslag om å utvide ordningen med elektroniske fotlenker i Norge. (Foto: Justisdepartementet)

 

Elektronisk fotlenke er en suksess. Samfunnet sparer over 100.000 kroner per fange.

Mens dømte forbrytere tidligere sto i lange soningskøer, har prosjektet med elektronisk kontroll spart samfunnet for rundt 350 celler i norske fengsler.

Det har sparer justisminister Anders Anundsen (Frp) for rundt 300 millioner kroner i året, og veksten har fortsatt under dagens regjering - selv om de to regjeringspartiene var sterkt imot ordningen da den ble innført i 2008.

  • I 2012 sonte 1.385 med elektroniske fotlenker
  • I 2013 var antallet økt til 1.727 straffedømte
  • I 2014 sonte 2.479 personer med fotlenke

Veksten har altså fortsatt etter at regjeringen til statsminister Erna Solberg overtok 16. oktober 2013. Tallene for 2015 er ennå ikke offentliggjort.

Nå kommer en evaluering som foreslår enda mer soning med fotlenker:

- Vår samlede vurdering er derfor at elektronisk kontroll for dagens målgruppe er et samfunnsøkonomisk tiltak når en sammenligner med soning i fengsel, skriver Vista Analyse i en vurdering.

Les rapporten: Evaluering av soning med fotlenke

Med fakta på bordet bøyer Frp av: - Jeg vil nå få utredet om gjennomføringstiden skal utvides og om flere skal få mulighet til å sone på denne måten, sier justisminister Anders Anundsen.

Les mer: Vi bestilte en evaluering for å få bedre kunnskap

I dag  er kravet for å «sone» med fotlenke eat man er dømt til fengselsstraff på under fire måneder, og at det ikke er til sjenanse for samfunnet eller ofrene at man soner på denne måten. Ordningen er øremerket for folk som får sin første dom, som er i ordnet arbeid eller som er unge.

Her kan du lese mer: Ønsker du fotlenke - elektronisk kontroll?

Bruken av elektroniske fotlenker har økt dramatisk. I 2008 var det bare snakk om 100 personer. To år etter var tallet tidoblet til 1.000, og allerede i år kan tallet tippe over 3.000 dømte.

Det har vært sterk vekst fra 2008 til 2014.

Det er paradoksalt at antallet som soner hjemme har økt dramatisk under justisminister Anders Anundsen.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har vært skeptiske til denne soningsformen.

- Det er helt korrekt at vi har hatt en skepsis til denne soningsformen. Det bunner i hvordan det kan fremstå for ofre og pårørende, men også hvordan det er for andre i husholdningen å dele hjem med en som soner, sa tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen da antallet steg kraftig i fjor.
 

 

 

Da ordningen ble vedtatt uttalte Frp at de «er sterkt uenig i bruk av elektronisk kontroll som soningsform», mens Høyres representanter «er prinsippielt imot å omgjøre norske hjem til fengsel når den domfelte er i stand til å sone i anstalt».

Det er bra at partiene nå endrer oppfatning siden evalueringen er så klar. Men det er også et poeng at de som soner med fotlenker som regel er dømt for kriminalitet uten konkrete ofre (som ruspåvirket bilkjøring, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet)

Av rundt 1,45 millioner soningsdøgn, står elektronisk kontroll for rundt 100.000. døgn. Kilde: Evaluering av soning med fotlenke

Hvert år straffes rundt 2.700 personer på denne måten, og til enhver tid går inntil 342 personer rundt med elektronisk fotlenke.

Fordelen er at de kan fortsette å jobbe og gå på skole, mens de i resten av døgnet har husarrest. 

- Færre en fem prosent har brutt vilkårene og blitt overført fengsel i prosjektperioden, hovedsakelig grunnet rusmidler og i liten grad etter brudd på andre vilkår, heter det i rapporten.

Evalueringen foreslår å utvide ordningen til opp til seks måneders fengselsstraffer, noe som vil gi 45-50 ekstra plasser.

- Å øke makslengden er etter vårt skjønn ganske sikkert et samfunnsøkonomisk tiltak, skriver Vista Analyse.

Hovedpoenget er at sjansen for tilbakefall til kriminalitet er mye lavere ved å sone med elektronisk fotlenke enn å sone i fengsel. Årsaken er trolig at livet fortsetter tilnærmet som før, og man slipper å bli kjent som «fengselsfugl» og sone sammen med andre straffedømte.

En norsk fengselsplass koster rundt 750.000 - 800.000 kroner i året, så det er enorme summer å spare på å la dømte sone hjemme. Hvis evalueringen er korrekt, sparer fotlenker samfunnet for 300 millioner kroner i året. 

Hvis straffeformen samtidig gir færre tilbakefall til kriminalitet, er det også et viktig poeng.

Så kan det innvendes at det ikke er mye til straff å sone hjemme i sin egen stue, men det er et dårlig argument hvis hardere straff bare gjør fangene mer tilbøyelig til å fortsette å være kriminelle.

Hva mener du? Er elektroniske fotlenker en god tanke, eller er det for lite straff?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar