hits

Billig frivillig retur av 500 asylsøkere


Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug betaler asylsøkere 10.000 kroner ekstra for å reise hjem frivillig. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet).
 

De neste seks ukene får grunnløse asylsøkere 10.000 kroner ekstra for å reise hjem frivillig. Det er et godt tiltak.

Knapt noen kan være imot UDIs ordning med frivillig assistert retur av 500 asylsøkere.

Ordningen koster fem millioner kroner ekstra, som kommer på toppen av de 10 millioner kronene de samme asylsøkerne uansett får i økonomisk støtte for å reise hjem.

Tiltaket er godt, selv om det gir økonomisk vederlag til mennesker som egentlig ikke har krav på penger.

Riktignok koster det 10.000 kroner ekstra per asylsøker som returnerer, men det sparer samfunnet for anslagsvis to milliarder kroner (som det i snitt ville kostet om de 500 asylsøkerne fikk livslange rettigheter i den norske velferdsstaten).

Sånn sett er kostnadene til frivillig retur småpenger.

Les saken her: Asylsøkere får 10.000 kroner ekstra for å returnere frivillig

- Vi skal stimulere flere til å reise tilbake frivillig gjennom å betale dem litt penger, som de får med seg når de reiser ut. Det vil spare oss for mye penger, for det er kostbart å ha folk i mottak, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NRK.

 

 

Ulike ordinger for frivillig retur har eksistert i snart tyve år, og begynte med bosniere og Kosovo-flyktninger rundt årstusenskiftet.

Les om historien her: Frivillig retur fra Norge

De blå strekene angir hvor sannsynlig det er at en asylsøker returnerer frivillig. Avstanden mellom de grå strekene er usikkerheten i undersøkelsen. Med bedre ordninger har altså sannsynligheten for frivillig retur økt med 15 prosent. (Kilde: Oslo Economics).Oslo Economics har evaluert slike ordninger, og konklusjonen er klar: - Det synes riktig å anta at de frivillige returordningene faktisk har en positivt effekt på antallet som velger å returnere frivillig, heter det.

En av de mest omtalte ordningen er returprogrammet til Irak, hvor en familie med tre barn uten lovlig opphold i Norge kunne får 295.000 kroner tilsammen for å returnere frivillig.

Les saken: Får 295.000 kroner - for å resie hjem frivillig

Ordningen bidro til at rundt 2.500 irakere reiste frivillig, mens bare 180 satt igjen med avslag på norske asylmottak.

I fjor var målet til regjeringen at 2.300 asylsøkere med avslag skulle reise frivillig, men under halvparten har reist, ifølge Aftenposten.

Antallet som reiste hjem frivillig har sunket de siste årene. (Kilde: UDI).


Noen vil kanskje reagere på at Norge betaler penger for at folk som har fått avlag, reiser frivillig. Hvorfor ikke sende dem ut med tvang?

Svaret er at det er billigere og bedre for alle parter om det skjer frivillig, selv om det krever et økonomisk vederlag.

Gjennom assistert retur betaler UDI flybilletten hjem, og et kontantbeløp. Dette er normalt på 20.000 kroner for en voksen, men har altså nå økt til 30.000 kroner de neste seks ukene. UDI skal markedsføre dette på plakater og asylmottak over hele landet.

Plakater med slik informasjon på arabisk, fransk, sorani og engelsk blir hengt opp på asylmottak i hele landet.

I tillegg til de frivillige returene gjennomførte Politiets utlendingsenhet (PU) 7.825 tvangsreturer i fjor - av disse var hver tredje ilagt en straffereaksjon (mest typisk folk fra Romania, Polen og Litauen).

De største gruppen var fra Nigeria, Afghanistan og land i Øst-Europa.

Les statistikken her: Uttransporter etter nasjonalitet

Akkurat nå bor det snaut 26.000 på norske asylmottak og av disse har rundt 4.000 fått foreløpig eller endelig avslag. Samtidig venter rundt 18.300 på å få sakene sine avgjort, og endel av disse risikerer å få avslag.

Ordningen med frivillig retur er bra og lønnsom. Selv om det koster noen millioner kroner, så er det aller beste om folk som ikke skal ha asyl i Norge reiser frivillig hjem - og vi har råd til å hjelpe dem i gang i hjemlandet. Det er sannsynligvis den mest effektive økonomiske bistanden Norge gir i uhjelp.

Å gjøre det med tvang er både mindre effektiv og dyrere.

Hva mener du? Støtter du å bruke offentlige penger på frivillig retur av asylsøkere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar