hits

Onde Sylvi mot tåkefyrsten Støre


Høyresiden fremstiller Jonas Gahr Støre som en tåkefyrste. (Foto: Anders Löwdin, Arbeiderpartiet).
 

Selvsagt fremstiller høyresiden Jonas Gahr Støre som en uklar tåkedott. Politisk spill handler om å påpeke motstandernes største svakheter.

De rødgrønne mener at høyresidens strategi er «avslørt».

Beviset er et oppslag i Aftenposten: Høyre og Frps plan: Skal stemple Ap som vingle-parti og Støre som tåkefyrste

- Jonas har vært vinglete, og det er trekk vi forstekker ved å påpeke det ved enhver anledning, sier angivelig en anonym Frp-politiker til Aftenposten.

Selvsagt.

Som om det ikke er en rødgrønn strategi å fremstille Sylvi Listhaug som brutal og umenneskelig ved enhver anledning.

 

Det er nokså åpenbart at politisk retorikk handler om å fremheve egne egenskaper og løsninger, og kritisere motstandernes. Når de rødgrønne bruker begreper som «stoppeklokkeomsorg», «bestemor på anbud» og «skatteletter til de aller rikeste», så er det selvsagt ledd i en strategi for å stemple høyresidens politikk.

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at hakkingen på Sylvi Listhaug tjener samme formål - nemlig et forsøk på å beskrive regjeringen som umenneskelig, og forsøke å skape en kile mellom Fremskrittspartiet og Høyre, og mellom regjeringen og støttepartiene.

Det er politisk propaganda, men propagandaen fungerer ikke hvis det ikke er en kime av sannhet. 

Slik er det med bildet av Jonas Gahr Støre som en tåkefyrste og Arbeiderpartiet som vinglete. Hadde ikke velgerne kjent det igjen, ville det ikke nyttet å bruke merkelappene. 

Et eksempel er arbeidsløsheten. I helgen kom Arbeiderpartiet med krav om handling nå. Men hvis man leser hva handlingen skal bestå av, glipper det som et såpestykke i dusjen.

Døm selv: Rekordhøy arbeidsløshet krever handling nå

Næringsbyråd Geir Lippestad i Oslo «vil aktivt være med å løfte debatten og kunnskapen om fremtidens arbeidsliv» og «drive næringsutvikling gjennom partnerskap mellom kompetansemiljøene og næringslivet».

Svada.

- Arbeiderpartiets svar på en økende arbeidsledighet er en aktiv arbeidslivs- og næringspolitikk, og en forsterket innsats for grønn omstilling, sier Jonas Gahr Støre.

Tåketale.

Les mer selv: Økende ledighet krever handling

I rettferdighetens navn skal det sies at partiet foreslo 2,5 milliarder kroner i en pakke med fislete småtiltak, men det ville ikke gjort stort for å kompensere for vårt reelle problem - nemlig at oljeprisen har falt fra 120 dollar til 35 dollar fatet. Det kan ikke uklar retorikk gjøre noe med.

Jeg er enig med Arbeiderpartiet i at en fjerning av formueskatten neppe vil gjøre stort for privat forbruk eller for nye arbeidsplasser på kort sikt.

Men regjeringens bruk av 192 milliarder oljekroner er åpenbart en kraftig stimulans av økonomien - og det uten sammenligning kraftigste tiltaket for å redusere arbeidsledigheten på kort sikt. Rentekuttene som får ned kronekursen er også kraftfulle tiltak mot arbeidsledighet, men ulempen er at tiltakene stimulerer hele landet - også der økonomien går bra.

Oljeprisfallet rammer sterkest i Rogaland, så konkrete strakstiltak i oljefylket ville hjulpet. Men ikke tomt snakk og luftige målsetninger.

For Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er det enkelt å komme unna stemplet som en tåkefyrste.

Det krever bare mot til å stå for klare standpunkter:

  • Støtter Jonas Gahr Støre regjeringens 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken?
  • Støtter Jonas Gahr Støre regjeringens arbeid med å få slått sammen småkommuner?
  • Vil Jonas Gahr Støre garantere at Arbeiderpartiet ikke vil øke skattene etter en eventuell valgseier i 2017?

Bare for å ta noen tilfeldige emner.

Hva mener du? Er det urettferdig å stemple Jonas Gahr Støre som en tåkefyrste og Sylvi Listhaug som umenneskelig i innvandringspolitikken?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar