hits

Flytt «naverne» til kommunene

kommentarer
kommentarer
Kommentarer


Frischsenterets forsker Simen Markussen foreslår at «navere» skal sysselsettes i kommunene. (Foto: NHO).

 

Hva er best - 140.000 arbeidsledige som får penger for å gjøre ingenting, eller 140.000 nye årsverk i kommunene?

Hovedtemaet på NHOs årskonferanse er om roboter og automatisering gjør at det rett og slett ikke vil være arbeid for alle i fremtiden.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret setter fingeren på et ømt punkt når han foreslår å flytte NAV-klienter over i kommunale stillinger.

- NAV må slutte å betale for at folk gjør ingenting. Mitt forslag er at norske kommuner må ta ansvar og ansette folk i tilpassede jobber i kommunene, sa Markussen.

Du kan følge konferansen her: - NAV må slutte å betale for at folk gjør ingenting

Han har helt rett, og grunnen er at vi må klare å ha tre tanker i hodet samtidig:

  • Norsk kostnadsnivå krever bedrifter med høy verdiskaping. Det krever kompetanse, og betyr at færre ansatte bidrar med høyere inntjening.
  • Stadig flere faller utenom, dropper ut av skolen eller klarer ikke å kvalifisere seg for fremtidens arbeidsoppgaver.
  • Arbeidsledighet betyr tilgang til 140.000 nye årsverk, og kommunene er fulle av oppgaver innen helse, omsorg og vedlikehold.

Milliardær Jens Ulltveit Moe mener at 220.000 arbeidsledige er et nødvendig onde for å få til omstilling, mens sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener at åtte prosent ledighet slett ikke er nødvendig.

Jeg er enig med Andreassen. Riktignok vil en viss ledighet bidra til å gjøre omstilling lettere, men enhver ledighet er et onde fordi det er ubrukte ressurser.

 

Kortversjonen er enkel: Heller enn å betale folk 200.000 kroner i året mens de er arbeidsledige, kan vi bruke de samme pengene til å utføre oppgaver samfunnet har bruk for.

Noen vil innvende at mange av disse årsverkene vil være lite produktive, men det er ikke et veldig godt svar.

Som Markussen sier det: - Å flytte folk fra null produktivitet og over i arbeid er det beste tiltaket. Det koster nesten ingenting heller; NAV bealer allerede mesteparten av utgiftene.

Spørsmålet er hvordan det skal gjøres i praksis. Spesielt fordi NAV er statlig, mens arbeidsoppgavene er kommunale. Løsningen må innebære at NAV-midler helt eller delvis finansierer arbeidsoppgaver i kommunene.

Skal det i så fall være en rettighet eller en plikt for eksempelvis en arbeidsledig ingeniør fra oljeindustrien å jobbe på lavere nivå - og dårligere lønn - i kommunen?

Du kan følge diskusjonen om #remixnorge i feltet under (bloggen fortsetter under):

 

Et hovedinntrykk fra NHOs årskonferanse er at arbeid for alle kan bli en fjern drøm. Det skyldes ikke mangel på uløste oppgaver, men overflod av personer som kan utføre dem - og at betalingsviljen er for lav hos offentlige og private arbeidsgivere. 

I andre land er løsningen stadig flere lavlønte uten et sosialt sikkerhetsnett, og stadig flere arbeidsledige og folk som faller utenfor.

Det er neppe en virkelighet nordmenn flest ønsker seg.

Hva mener du? Er det et godt forslag å bruke NAV-midler til å betale for arbeidsoppgaver i kommunene?

 

comments powered by Disqus