hits

Øk aldersgrensen for å kjøpe røyk

kommentarer
kommentarer
Kommentarer


Legeforeningens president Marit Hermansen vil forby tobakksalg for alltid for alle født etter år 2000. (Foto: Legeforeningen).

 

Legeforeningen vil forby salg av røyk til alle født etter 2000. Det er et radikalt, men godt forslag.

Stadig færre røyker daglig, og det en en trend vi alle bør være glade for.

Røyking er helsefarlig og dyrt, og nedgangen viser at selv innrøykte personer er mottakelig for påvirkning. 

- Samlet bruk av tobakk går stadig ned. I 2014 røykte og/eller snuste 31 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for 2008 var 36 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak at flere har stumpet den daglige sigaretten, skriver Statistisk sentralbyrå i sin årlige undersøkelse av røykevaner.

Daglig røyking er halvert de siste ti årene, mens snus dessverre er på vei opp.


Samfunnet er i ferd med å lykkes i sitt arbeid i å få bort tobakksrøyking. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

 

Det mest oppmuntrende er at unge under 24 år stort sett har stumpet røyken, eller aldri begynt. I dag er bare 1 av 20 unge daglige røykere. Ingen andre aldersgrupper har så gledelig utvikling. Kombinasjonen av 18 års aldersgrense og helseinformasjon er trolig hovedforklaringer. Og det er nettopp her Legeforeningens forslag kan ha betydning.


Grafikken viser at tobakk er helt ut hos unge under 24 år, mens de middelaldrende henger etter med flatere læringskurve. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

 

I dag er det slik at ingen født etter 4. januar 1998 har lov til å kjøpe tobakk. Legeforeningens forslag går ut på å heve aldersgrensen gradvis, slik at det aldri blir lov for ungdom født etter år 2000 å kjøpe tobakk. Det høres radikalt ut, men hvorfor skal vi tillate mennesker som aldri har røykt å begynne?

Dette er kjernen etter min mening: Mennesker som allerede er avhengige av tobakk må behandles annerledes enn mennesker som aldri har begynt, og jeg har vanskelig for å se hvorfor det skal være en menneskerett å få lov til å begynne med noe så helsefarlig.

 

Røyk engasjerer enormt, fordi de som røyker er avhengige av røyken - mens de som som ikke røyker, blir plaget av uønsket sigarettrøyk.

En sak i Netttavisen om den nye britiske loven som gir 500 kroner i bot for å røyke med barn i bilen, er delt 80.000 ganger på Facebook!

Les saken: Ny lov: 500 kroner i bot for å røyke med barn i bilen

Også i Norge brukes harde virkemidler. Du må ha bevilling for å selge tobakk, sigaretten skal være i logofrie pakker med store advarsler, det er forbudt å selge tobakk til folk under 18 år, og det er forbudt å røyke i lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Det samme gjelder møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler - og utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter.

Les begrensningene her: Lov om vern mot tobakkskader.


Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen og helseminister Bent Høie har tro på at nye pakker for snus og røyk vil hindre flere unge fra å begynne med tobakk. (Foto: Siv Elisabeth Limkjær/Nettavisen).

 

En gradvis heving av aldersgrensen kan være neste skritt i tobakk-krigen, men dessverre ser Legeforeningens forslag ut til å være i problemer allerede før lansering.

Aftenposten har spurt helsepolitikerne på Stortinget, og de vender tommelen ned for et så radikalt forslag som gradvis å heve aldersgrensen for tobakk.

KrFs Olaug Bollestad liker forslaget, men tror ikke det er flertall på Stortinget. Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen synes forbud er for drastisk, mens Senterpartiets Kjersti Toppe «tror det er problematisk å forby noe ut fra et årstall, uten at jeg helt skal utelukke det».

Hvis Legeforeningens forslag er for ekstremt, så kan det være et godt forslag å heve aldersgrensen for tobakk til 20 år i første omgang. En slik aldersgrense finnes allerede for brennevin, og i det minste er problemet da utsatt til 2020. Innen den tid kan både Stortinget og velgerne ha kommet på bedre tanker.

Hvis det utsetter røykestarten for noen - og i beste fall hindrer den - så er vel det til å leve med?

Hva mener du? Er røyking en menneskerett, eller bør samfunnet bruke enda hardere virkemidler for å fjerne tobakksrøyking?

comments powered by Disqus