hits

Når reagerer Medietilsynet?


Medietilsynet og direktør Tom Thoresen har offisielt ikke undersøkt pressestøttekonsernet Mentor Mediers utbetalinger til eks-direktøren. (Foto: Medietilsynet).

 

Vårt Land-konsernets utbetaling av 18 millioner kroner til eks-redaktør Helge Simonnes har engasjert hele mediebransjen. Men organet som skal passe på statsstøtten er foreløpig passiv.

Tirsdag er det ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier AS - konsernet som mottar nesten 100 millioner kroner i årlig pressestøtte til avisene Dagsavisen, Rogalands Avis og Vårt Land.

Det er konsernets største aksjonær som vil ha svar på hvorfor konsernet utbetalte eks-direktør Helge Simonnes 18 millioner kroner i sluttavtale og kjøp av hans aksjer over markedspris.

Les bloggen: Millionlønn på pressestøtte

Formelt er det ikke morselskapet Mentor Medier AS som mottar pressestøtte, men datterselskapene.

Og forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier har svært strenge regler som skal forhindre at mediestøtte går ut som utbytte eller ved at konsernet har et «sugerør» i kassen gjennom felleskostnader og konsernbidrag.

  • Selskaper som har over to millioner i overskudd, kan ikke få produksjonstilskudd.
  • Utbytte per år kan maksimalt utgjøre en million kroner, og konsernbidrag regnes som utbytte.

For å sjekke at alt foregår på en ryddig måte, har Medietilsynet rett til å «kreve at medieselskapet gir en spesifisert oversikt over vesentlige transaksjoner (..) og at medieselskapets daglige leder, styreleder og selskapets eksterne revisor bekrefter at transaksjoner som nevnt har forretningsmessig grunn i medieselskapets interesse og er på forretningsmessige vilkår».

Les mer her: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Foreløpig har ikke Medietilsynet reagert og stilt spørsmål om million-utbetalingene og pengestrømmen mellom pressestøtte-avisene og morselskapet.

 - Tilsynet følger saken og kan komme til å be Mentor Medier om en redegjørelse dersom det kommer frem nye opplysninger, sier seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas i Medietilsynet til Nettavisen.

Les saken: Medietilsynet avventer Simonnes-undersøkelser

I tillegg til Medietilsynet har også Riksrevisjonen og Kulturdepartementet adgang til å kontrollere om pressestøtten brukes etter regelverket.

«Midler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales,» heter det i forskriften.

De 95 millionene i pressestøtte utbetales til Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands Avis, men pressestøtte-avisene sender millionbeløp videre til eierne.

Vårt Land og Dagsavisen er store kunder av Mentor Medier AS - og betalingen for tjenestene har skutt i været fra 2013 til 2014, går det frem av årsberetningen:


Fra 2013 til 2014 er Vårt Lands og Dagsavisens kostnader til konsernselskapet økt fra 12,4 til 26,6 millioner kroner for management, husleie og konsernavgift. (Kilde: Årsrapport 2014 for Mentor Medier AS).

 

Størstedelen av inntektene til morselskapet er nær 27 millioner kroner fra pressestøttemottakerne Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands Avis i betaling for ulike tjenester. Omfanget ble mer enn fordoblet fra 2013 til i fjor.

For en pressestøttebedrift er det viktig at slike tjenester ikke er overpriset. Fallhøyden er stor dersom Medietilsynet mener at en pressestøttebedrift betaler for mye til morselskapet. Da kan hele produksjonsstøtten bortfalle øyeblikkelig, og i tre år etterpå.


(Kilde: Forskrift om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier).

 

Det er styret som har inngått avtalene med eks-direktøren. Som Mentor Mediers styreformann Håkon Jahr skriver: «Vi vil også understreke at det er styret som er ansvarlig for avtalene som er inngått, og at det ikke er Helge Simonnes som skal være skyteskive i denne saken».

Gjerne det, og det er alvorlig for Mentor Medier at utbetalingene på 18 millioner kroner til eks-sjefen har satt pressestøtten i et nytt lys. Statsstøtten er Mentor Medier viktigste inntektskilde.

De tre støtteavisene bidrar med rundt 100 milllioner kroner av konsernets totale inntekter i Norge på 430 millioner kroner. I tillegg er det pressestøtteavisenes kjøp av tjenester for 27 millioner kroner som holder liv i morselskapet.

På generalforsamlingen tirsdag er det ventet at Mentor Medier fastholder sin versjon om at utbetalingene til eks-direktøren er rimelige, og at pengene uansett kommer fra morselskapet - og ikke fra pressestøtten til Vårt Land og de andre avisene. 

Det blir spennende å se om Medietilsynet og direktør Tom Thoresen kjøper forklaringen uten videre.

PS: Nettavisen har spurt styreleder Håkon Jahr om kommentar på flere saker foran tirsdagens ekstraordinære generalforsamling, men Jahr viser til utredningen som blir lagt fram fra advokatfirmaet Steenstrup & Stordange i morgen.

 

Hva mener du? Er det rimelig at et konsern som får nær 100 millioner kroner i årlig statsstøtte tar seg råd til å betale eks-direktøren syv millioner kroner uten arbeidsplikt, og kjøper aksjene hans for 11 millioner kroner og til langt over prisen i markedet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar