hits

Kan man flykte fra trygge land?


Statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen snakker høyt om opptil 110.000 asylsøkere til Norge neste år. Spørsmålet er hva de vil gjøre med det.

 

Glem småfikling og se på hovedsaken: Hvor mange asylsøkere vil Norge ta imot fra trygge tredjeland?

Stortinget har viklet seg inn i en typisk partitaktisk forhandling om hvor alle de 9,5 milliardene til asylstrømmen skal hentes, og om man skal kutte i ytelsene til hver enkelt flyktning.

Dette er småting, og det har knapt noe å si for totalbildet om man gjør livet vanskeligere for asylsøkerne som allerede har kommet til Norge og som sitter på asylmottak.

Det store og reelle spørsmålet er om Norge skal ha vidåpne grenser for flyktninger og migranter fra trygge naboland som Sverige og Russland, eller om vi skal innføre grensekontroll og nekte å ta imot flyktninger som allerede er trygge.

Slik partilederne nå snakker, er både Senterpartiet og Arbeiderpartiet på vei mot mer restriktiv politikk. 

Selv Fremskrittspartiets krav til et flyktningeforlik er nokså åpenbare og milde:

  • Økt bruk av midlertidige opphold
  • Strengere krav til statsborgerskap
  • Reduksjon av dagpenger til folk i mottak

De to første er en selvfølge, det siste punktet er et smålig forslag som rammer noen mennesker i en vanskelig livssituasjon - og som knapt gir utslag på totalregnestykket.

I regjeringens såkalte tilleggsnummer om flyktningekostnadene sier de at hvis tilstrømmingen fortsetter som i dag, så vil det komme 110.000 asylsøkere til Norge neste år. 

Statsminister Erna Solberg sier riktignok til Dagens Næringsliv at «vi regner ikke med det, fordi vi tror det vil skje innstramminger i Europa, men hvis ikke innstrammingene kommer, er det få poster på budsjettet som er vernet.»

Utsagnet kan tolkes slik at hvis ikke noen strammer inn asylflommen for oss, så vil regjeringen sitte med hendene i fanget og se 110.000 asylsøkere komme - et nivå på linje med Sverige. Lille Norge skal altså egenhendig ta imot  nesten like mange asylsøkere som alle EU-landene kranglet om å fordele tidligere i sommer - og de har 110 ganger større befolkning enn oss!

Sannheten er at det kommer flyktninger og migranter fra mange flere land enn Syria. De utnytter at Schengen-områdets yttergrense lekker som en sil - og at EU-landene ikke gjør noe felles forsøk på å stanse folkevandringen.

Dersom Norge skal ta imot så mange, vil hele mottakssystemet bryte sammen, velferdsstaten slik vi kjenner den i dag vil få enorme kutt, glem reformer i sykehusvesenet, forbered deg på kutt i pensjonsytelser og regn med skatteskjerpelser.

Og KrF kan bare glemme å verne bistandsbudsjettet fra ytterligere kutt i årene som kommer.

Et minimum er at partiene som er mest liberale, også forteller i klartekst hvor de vil ta pengene fra. Kun å fjerne skattelettelser monner uansett ikke. Vi snakker om 7-800 milliarder kroner, og da skal det kuttes hardt overalt i statsbudsjettet. Partier som SV og KrF må åpent fortelle hvilke hjertesaker de er villige til å ofre.

Det er forskjell på å gi asyl til enkeltpersoner på flukt, til å åpne Europa for folkevandringer fra Asia og Afrika, som vil forandre de europeiske landene fullstendig. Det er neppe velgerne klare for.

Norge kan uten store problemer ta imot noen tusen flyktninger, selv om også det koster. Men å sitte stille og se hele vår vedtatte innvandringspolitikk bli satt til side fordi Stortinget og regjeringen hverken har har handlekraft og kontroll, er udemokratisk.

Norske velgere forventer at regjeringen (og Stortinget) gjør noe for å få situasjonen under kontrol. Men da må de begynne å diskutere hovedspørsmålet, og ikke bagateller. Inntil videre er vi en suveren stat, selv om uttalelsene tyder på noe annet.

Spørsmålet er enkelt og greit: Hvor mange asylsøkere skal Norge ta imot fra trygge tredjeland som Sverige og Russland fremover?

Hva mener du? Skal Norge vente på at EU begrenser asylstrømmen, eller skal vi innføre grensekontroll og nekte å ta imot flyktninger fra trygge tredjeland som Sverige og Russland?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar