hits

Du må regne med SV, Raymond


Oslo Arbeiderparti stiller med Tonne Trellevik Dahl som ordførerkandidat, og Raymond Johansen som byrådslederkandidat. (Foto: Arbeiderpartiet).

 

Arbeiderpartiets Raymond Johansen stuper på gallupene fordi han går til valg på økt skatt

Valgløftet om å innføre eiendomsskatt i Oslo er lite populært blant mange velgere.


(Kilde: Oslo Arbeiderpartis program)

For å gjøre det upopulære forslaget spiselig, forsøker Arbeiderpartiet seg med et eldgammelt triks - nemlig angivelig å «øremerke» pengene til eldreomsorg.

Siden eiendomsskatten hverken merkes eller går inn i en egen kasse, er dette ren humbug.

Som alle andre inntekter vil en ny eiendomsskatt gå rett inn i totalen, og bidra til å dekke kommunens løpende driftskostnader på over 35 milliarder kroner.

Les også bloggen: Skattebløff fra Ap

Nå slår Raymond Johansen tilbake i denne gjestebloggen: Har det rabla fullstendig for Nettavisens redaktør?

Ved siden av å være bekymret for min psykiske helse, drar Raymond Johansen linjene tilbake til 70-tallet.

Men så langt trenger vi ikke gå, Raymond. Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn da du selv var SV-medlem og leder av Sosialistisk Ungdom for å forstå følgende:

  • Hvis det blir rødgrønt flertall i Oslo, må Raymond Johansen ha støtte fra Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV.
  • Alle disse partiene har programfestet enda mer i eiendomsskatt enn Arbeiderpartiet.
  • Hva regningen blir for huseierne, avhenger av kompromissene Raymond Johansen må inngå med venstresiden.

Det er to faktorer som avgjør hvor dyr eiendomsskatten blir: Bunnfradraget (altså hvor mye av boligen som blir skattefri) og skattesatsen (altså hvor mange promille du må betale for resten).

Arbeiderpartiet går til valg på et bunnfradrag på 4,0 millioner kroner, mens de tre partiene til venstre kun vil ha 3,0 millioner kroner i fradrag.

Arbeiderpartiet vil innføre skatten gradvis, med 2 promille i 2016, og 3 promille året etter. Venstrepartiene ønsker full sats - altså 7 promille. Det er verdt å merke seg at loven krever at eiendomsskatten opptrappes gradvis, selv om man skulle ønsket makssatsen på 7 promille med en gang.

Her har Arbeiderpartiets støttespiller, LO Oslo, fått beregnet hva ulike skattesatser vil gi i ny skatt.


(Kilde: De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte).

Som det heter i LO Oslos utredning: - Et mulig scenario kan være at eiendomsskatt blir vedtatt etter valget i 2015. Hvis en da tenker seg samtidig innføring av eiendomsskatt for næring og bollig f.o.m. 2017, vil en opptrapping med 2 promille i året få inn 717 millioner i 2017, 1 434 millioner i 2018, 2 151 millioer i 2019 og nå et maksnivå på 2 510 millioner i 2020, heter det.

Les hele notatet fra LO Oslo: Eiendomsskatt i Oslo?

La oss se hva de andre partiene i den rødgrønne aliansen går til valg på:

Miljøpartiet De Grønne vil ha eiendomsskatt på alle boligverdier over 3,0 millioner kroner, og vil blant annet bruke pengene på nedbetaling av kommunal gjeld.Raymond Johansens gamle parti, SV, vil også sette bunnfradraget til tre millioner kroner. - I tillegg ønsker vi at prosentsatsen skal økes på sikt, slik at de som eier mest kan bidra mer til fellesskapet, heter det.

Rødt er faktisk mer moderat - og går for fire millioner i bunnfradrag. Men partiet sier ikke hvilken skattesats som skal gjelde.

Til sist har vi Arbeiderpartiets viktigste økonomiske støttespiller, LO.

På LO Oslos hjemmeside mener de «at det må innføres eiendomsskatt med et bunnfradrag på tre millioner kroner. Eiendomsskatt må fases inn over tid og kan maksimalt være sju promille».

Les saken: Innføring av eiendomsskatt sikrer velferden

Dette er bakgrunnen for at jeg ikke tror noe som helst på at en ny eiendomsskatt i Oslo blir stående på 4,0 millioner kroner i bunnfradrag og to promille i skatt.

Velgerne må ta høyde for at eiendomsskatten over tid trappes opp til syv promille, og at man risikerer at bunnfradraget settes til 3,0 millioner kroner, slik De Grønne, SV og Oslo LO krever.

For å finne ut hva det vil koste for deg, kan du bruke kalkulatoren LO Oslo har laget: Eiendomskalkulator

Eiendomsskatten regnes ut ved at likningsverdien ganges med fire, slik at du får en omforent markedsverdi. Derfra trekkes det ut 20 prosent, før du får skattegrunnlaget.

Hvis du eksempelvis har en leilighet som er verdt 8,0 millioner kroner, men som har en ligningsverdi på 2,0 millioner, så taster du inn 2,0 millioner i kalkulatoren.

Da viser svaret at leiligheten får en eiendomsskatt på 23.800 kroner i året.(Kilde: LO Oslo)

LOs kalkulator viser at en leilighet til 6,0 millioner kroner (ligningsverdi på 1,5 millioner) får 12.600 kroner i eiendomsskatt med full sats.

Raymond Johansen liker neppe kalkulatoren til LO Oslo, og han mener også det er feil å tro at partier som ønsker høyere sats enn Arbeiderpartiet kommer til å få gjennomslag for sine modeller.

- Stavrum kan roe seg ned. Et Arbeiderpartiledet byråd vil legge Arbeiderpartiets modell til grunn. Velgerne vet at de kan stole på Arbeiderpartiet i skattespørsmål, skriver han i sin blogg.

Vel, da kan det være nyttig å høre hva de andre rødgrønne partiene mener.

For eksempel Raymon Johansens tidligere parti, SV: - Boliger med en markedsverdi på over tre millioner kroner vil få eiendomsskatt. Vi begynner på to promille og ønsker trinnvis å øke til syv promille, sier SVs Marianne Borgen til Dagens Næringsliv.

Les bloggen: Rødgrønt flertall for hva da?

PS: Det er mulig Raymond Johansen har rett i at det går litt rundt for meg etter disse ulike utslippene fra de rødgrønne partiene. Men jeg er neppe alene om å anta at støttepartiene kan få gjennomslag for en kraftigere eiendomsskatt. Hvis det er sykelig, tror jeg at Arbeiderpartiet må finne på enda en skatt - slik at de også kan ruste opp psykiatrien.

 

Merknad: Bloggen er oppdatert. I første versjon var eksemplene som ble lagt inn i kalkulatoren for høye (markedsverdier i stedet for likningsverdier), slik at skatteanslagene ble altfor høye.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar