hits

Enslige asylbarn glemmes av alle


Rett før helgen rykket politiet ut mot en demonstrasjon ved et asylmottak på Lundby i Lunner kommune, etter at beboerne kastet stein og drev hærverk i protest mot at en 18-åring skulle flyttes fra mottaket. (Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix).

 

De siste månedene har Norge fått sterk vekst i asylsøknader fra enslige mindreårige. Dette er barna alle glemmer.

Brutalt sagt begynner norske asylmottak å ligne interneringsleire.

UDI samler under samme tak folk som har fått opphold og venter på bosetting, andre som har søknad til behandling og mennesker som har fått avslag på samme sted.

De fleste forstår at det lett blir en trykkoker av frustrasjon, og det siste nye er at en strøm av mindreårige barn sitter på mottak.

- Hvis man setter sammen grupper hvor noen får opphold, andre får avslag, og andre igjen sitter og vet at de må ut på 18 års-dagen, så skaper det et miljøe som er en enorm belastning, sier dokumentarfilmskaper Margareth Olin til Klassekampen.

Olins film «De andre» fulgte slike ungdommer: - For meg er det overraskende at vi ikke har sett større og mer tragiske utfall av den manglende omsorgen disse barna får, sier Olin til Klassekampen.


De siste måneden har det vært en tredobling av søknader fra mindreårige og enslige asylsøkere. (Kilde: Utlendingsdirektoratet, UDI).

I sommer har det kommet mellom 300 og 400 nye enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

I hele 2014 var snittet 100 asylsøkere fra denne gruppen per måned. og året før var gjennomsnittet enda lavere.

Her kan du se statistikken tidligere: Enslige mindreårige asylsøkere 2007 - 2013

Når de enslige mindreårige asylsøkerne passerer 15 år, havner de i et «ingenmannsland» hvor barnevernet ikke har ansvar for å følge dem opp.

Andre får midlertidig opphold til de blir 18 år, og så skal de ut.

Dette er unge mennesker som har flyktet fra land som Afghanistan, Syria og Eritrea.

Her kan du lese hvor de kommer fra: 1.357 mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap

Statistikken fra 2014 viser at de aller fleste mindreårige, enslige asylsøkere får opphold. Av 814 vedtak, var det bare 34 avslag.

En av de største gruppene i år er fra Eritrea, og asylsøkere fra dette landet må vente lenge og vel før de får behandlet sin søknad.

På UDIs hjemmeside står det nå at asylsøkere fra Eritrea må regne med minst 14 måneder i asylmottak før de kommer til intervju for sin asylsøknad.


Asylsøkere fra Eritrea må vente mer enn ett år før de kommer til intervju. (Kilde: UDI).

At folk blir sittende i mottak i 14 måneder fordi UDI ikke har nok bemanning til å gjennomføre et intervju, er hårreisende.

Steinkastingen ved asylmottaket for enslige mindreårige i Lunner er et varsel om hva som kan skje hvis vi ikke tar grep om den nye strømmen av unge mennesker som kommer rett fra krigsherjede land som Afghanistan og Syria.

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å gi barnevernet ansvar for barna til de fyller 18 år, og det er et godt forslag.

Uansett om barna skal ut av Norge eller ei, så har vi et moralsk ansvar for å gi dem opplæring og oppfølging mens de har asyl i Norge.

Dette er barna alle glemmer - og som det kommer stadig flere av.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar