hits

Sannheten om folkets mening


Fremskrittspartiet og Harald Nesvik krevde folkeavstemning. En ny meningsmåling viser at flertallet er imot en slik avstemning, men Frp får støtte langt utenfor egne velgere. (Foto: Frp).

Rundt 1,3 millioner velgere støtter kravet om en folkeavstemning om 8.000 Syria-flyktninger, men de er i klart mindretall.

Etter stortingsforliket om å ta imot 8.000 syriske flyktninger over tre år, krevde Fremskrittspartiet folkeavstemning om saken.

I flere nettavstemninger, blant annet i Nettavisen, Dagens Næringsliv og TV 2, var det sterk støtte til kravet.

Les også: Follkeavstemning om flyktninger

Les også: Enormt engasjement om Syria-flyktninger

Nettavisens avstemning fikk til slutt nær 250.000 stemmer, og endte med 55 prosent for folkeavstemning, og 45 prosent mot.

Slike nettavstemninger har metodiske svakheter.

  • Utvalget er skjevt og selektivt, siden den kun rettes mot leserne på ett nettsted.
  • Stemmene kan også være skjeve fordi de er frivillige og såkalt selv-selektive.
  • Og det er mulig å manipulere undersøkelsen teknisk, ved å gå rundt sperrene som skal sikre en stemme per datamaskin.

Nettavstemningen fikk enorm oppmerksomhet og delinger på sosiale medier, men også kritikk.

Les eksempelvis denne anonyme bloggeren: Snik-nettavstemning av norsk offentlighet

Nå har Nettavisen engasjert meningsmålingsinstituttet Ipsos til å foreta en metodisk grundig undersøkelse av hele befolkningen.

Spørsmål: «Støtter du kravet om å avholde folkeavstemning om vi skal ta mot syriske flyktninger til Norge?».

Svarene fordeler seg med 35 prosent for folkeavstemning, 60 prosent mot, og 5 prosent vet ikke.

Selv om det er flertall mot folkeavstemning, så er det altså 1,3 millioner velgere som ønsker folkeavstemning.

Det viser at kravet har støtte langt utenfor Fremskrittspartiet, men det er i Frp støtten er sterkest.

 

 

Undersøkelsen tyder på at nettavstemningene om denne saken ikke er representantive for befolkningen.

Men det er et forbehold: Avstemningene på nettet skjedde mens saken var aktuell og uavklart, mens gallupen er tatt opp etter at røyken har lagt seg. Støtten til folkeavstemning falt også underveis i nettavstemningene.

Minst like interessant er de politiske skillene mellom ja- og nei-stemmene. Ønsket om folkeavstemning eller ei følger synspunktet om man er for eller mot 8.000 syriske flyktninger.

Både SV, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne ønsker flere folkeavstemninger i sine partiprogrammer, men velgerne til SV og De Grønne ønsker ikke folkeavstemning om dette spørsmålet.

Nettstedet holderdeord.no har samlet partienes syn på folkeavstemninger:

  • Frp vil at innbyggerne kan kreve folkeavstemning hvis de samler underskrifter av 10 prosent.
  • SV jobber for at folkeavstemninger kan tas i bruk i viktige spørsmål
  • De Grønne ønsker folkeavsteminger om viktige enkeltspørsmål og at resultatet skal være bindende.

Bakgrunnstallene viser at det nesten ikke er kjønnsforskjeller i spørsmålet.

Men det er 54 prosent og flertall for folkeavsteminger i aldersgruppen 15-24 år, og bare 28 prosent støtte blant dem over 60 år.

Oslo-folk er mer negative til folkeavsteming om flyktninger enn befolkningen ellers i landet.

Og støtten til folkeavstemning synker med utdannelse og lønnsnivå.

Konklusjon: Selv om flertallet er mot folkeavstemning om flyktninger, har Fremskrittspartiet stor støtte også utenfor egne velgere. 

Det dokumenterer at flyktning- og innvandringspolitikk er et av Frps beste kort.

#Flyktninger #Innvandring #Fremskrittspartiet #Ipsos #Gallup #Meningsmåling #Stavurm #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar