hits

Sannheten om fattige romfolk


De fleste romfolk som tigger på gaten er virkelig fattige mennesker, og de er ikke styrt av bakmenn. (Foto: Paul Weaver, Nettavisen).

 

Tilreisende romfolk er virkelig fattige mennesker, som bruker mye penger på å dra til Norge. Noen av dem er kriminelle, men ikke nødvendigvis tiggerne.

I flere år har debatten stått høyt om romfolk som kommer til Norge for å tigge, og udokumenterte påstander har florert.

Derfor er det bra at Forskningsstiftelsen Fafo har intervjuet over 1.200 romfolk for å avdekke sannheter og myter om tiggerne.

Her kan du lese rapporten: Når fattigdom møter rikdom

Både tilhengere og motstandere av lokale tiggeforbud vil finne argumenter i rapporten.

De betaler dyrt for å reise til Norge, og setter seg ofte i gjeld for å komme hit. Men de er ikke tvunget av bakmenn av den grunn.

 • På den ene siden: «De er definitivt fattige, de er ikke organiserte av bakmenn, pengene trengs sårt og brukes på nødvendige ting, og kriminelle aktiviteter er ikke tett forbundet med tigging».
 • På den andre siden: «Diskriminering mot romfolk er mindre utbredt enn forventet, kriminell aktivitet er ikke begrenset til de mest marginaliserte, og det er defitivit penger å tjene på å migrere».

Fafo-rapporten bekrefter rett ut påstanden om at hvis vi gir tiggende romfolk penger, så vil det komme flere: «Det er mye som støtter en slik påstand».

Fafo-forskerne drøfter hvilke metodiske problemer som ligger i å få snakke med romfolk, og ikke minst å være sikker på at de svarer ærlig på spørsmål om for eksempel kriminalitet og prostitusjon.

Fafo betalte tiggerne 50 til 75 kroner for å møte opp til intervjuet, og har krysspeilet svarene i undersøkelsen med andre fakta for å avsløre systematisk løgn. Forskerne fryktet at de intervjuede ville overdrive sin fattigdom (tigger-perspektiv), og fortelle mindre om kriminell aktivitet.

I rapporten drøftes metodeproblemene, men Fafo-forskerne mener at kontrollmetodene sikrer at dataene gir nyttig innsikt.

Ni påstander er undersøkt.

 1. Rom-tiggere er ikke virkelig fattige, men sender penger tjent i Skandinavia til palasser i Romania: Usann
 2. Pengene går ikke til de som trenger dem, men til organisatorer og folk som trafikkerer romfolk: For det meste usann.
 3. Romfolk vil ikke arbeide, men foretrekker å tigge: Usann
 4. Tigging er et dekke for kriminell aktivitet. Usann, det er mer kriminalitet blant de som ikke tigger.
 5. Romfolk er lystløgnere og kan ikke delta som informanter i en undersøkelse: Usann
 6. Hvis vi gir tilreisende romfolk penger, vil det komme flere. Sann
 7. Tiggere og gatearbeidere tjener nesten ikke penger på å være i Skandinavia: Delvis sann
 8. Romfolk er spesielt diskriminerte, forfulgt og trakasssert av politi, vektere og folk flest: For det meste usann
 9. Romfolk gjør kriminelle handlinger bare ut fra desperasjon: For det meste usann

Fafo-rapporten gir overbevisende argumenter for at romfolk som tigger på gata i Oslo er virkelig fattige mennesker, som kommer hit fordi de ikke klarer å tjene penger i hjemlandet. Det er dyrt for dem å reise hit, så det varierer hvor mye penger de klarer å sende hjem. Og tigging gir ikke nok utbytte til at de kan løfte seg varig ut av fattigdommen.

Konklusjon?

Gir du penger til tiggerne, så kommer det godt med for fattige mennesker i nød.

På den annen side: Da kommer det enda flere tiggere, og tiggingen hjelper dem ikke ut av fattigdom.

 

#Romfolk #Tiggere #Fafo #Gatearbeidere #Tiggeforbud #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar