hits

Norge er passiv til massedød

 
Denne helgen døde opptil 700 mennesker i en ny båttragedie i Middelhavet. (Foto: AFP).

 

Tusenvis av mennesker drukner i Middelhavet i et desperat forsøk på å skaffe seg en bedre fremtid. Norge må bidra i å hindre dødsfallene.

Så mange som 700 mennesker kan ha omkommet da båten de reiste med kantret rundt 10 mil nord for Libya i helgen.

Noen er flyktninger, andre er økonomiske migranter. Men felles er at de i desperasjon betaler penger til organiserte menneskesmuglere som stuer menneskene ombord i dårlige skip på vei til Europa.

Europa står overfor en enorm strøm av innvandrere.

Mange er illegale og tilfredstiller ikke kravene for å få asyl, mens andre vil få asyl om de bare kommer frem.

Felles er at de er mennesker, men samme verdi som alle andre.

Til nå i år kan så mange som 1.600 mennesker ha druknet underveis, og spørsmålet er hva Norge kan bidra med for å hindre dette:

Særlig Italia, men også Frankrike og Spania er målet.

Og Frankrikes president Francois Hollande er klar på hva som må gjøres:

  • Europa må sette inn flere båter og helikoptre for å hindre ulykkene.
  • Europa må øke innsatsen mot menneskesmuglernes dødelige geskjeft.

Et viktig tiltak til må settes på listen: Den eneste måten å stanse den enorme flommen av mennesker, er å bidra til at de får en økonomisk fremtid i sine hjemland. Det handler om fredsbevarende styrker, hjelp til å etablere fungerende stater og investeringer for å få igang økonomisk utvikling.

Norge har tidligere bidratt i tverrnasjonale initiativ for å stanse piratvirksomheten utenfor Somalia.


Norge satte inn KNM Fridtjof Nansen for å stanse pirater utenfor Somalia. (Foto: Jon Vaag Eikeland, Forsvarets Mediearkiv).

Sjøforsvaret sendte KNM Fridtjof Nansen til å bistå Operasjon Atalanta - EUs maritime operasjon med rundt 20 fartøyer for å beskytte skipsfarten.

Les mer: Kapringen av norskeid skip

I Norge er det tverrpolitisk enighet om innvandringsstopp og stengte grenser for økonomiske imigranter.

Det er også tverrpolitisk enighet om at asylsøkere må oppsøke norske grenser for å søke asyl.

Å åpne grensene for økonomiske flyktninger er ikke aktuell politikk for noen av de store partiene, så det er ingen løsning på drukningskatastrofene i Middelhavet.

Men det betyr ikke at vi kan lukke øynene for de store dødstallene på Europas dørstokk.

Med våre maritime tradisjoner bør det være en selvfølge at Norge bidrar til å hindre at denne sommeren blir en dødssommer uten sidestykke i Middelhavet.

Dersom EU ber om det, må Norge være parat til å stille med skip og mannskaper for å få slutt på denne dødelige menneskesmuglingen.

#Norge #Middelhavet #Flyktninger #Båtflyktninger #KNM #FridtjofNansen #Atalanta #Stavrum #Nettpåsak

 

Hva mener du? Hva kan Norge gjøre for å hindre at tusenvis av mennesker drukner, innesperret i skipene til menneskesmuglerne?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar