hits

Asyl-seigpining er endelig over


Slik presenterer partiene nøyaktig samme avtale på sine hjemmesider. 

At løsningen på asylsaken ikke kom før nå, viser  statsminister Erna Solbergs største problem: De borgerlige partiene lar problemsakene trekke ut i all evighet.

De siste ukenes kamp mellom Fremskrittspartiet og Venstre/KrF burde vært avgjortt for mange uker siden.

Løsningen er nøyaktig som forventet:

  • Asylbarna som ble kastet ut i fjor høst, får sakene vurdert på nytt.
  • Dette nullstiller justisminister Anders Anundsen trenering av de nye forskriftene.

I praksis er ikke dette mer enn at politikerne tvinges til å holde det de lovet, og det er en løsning som sikrer rettssikkerheten til de barna som ble tvangsutsendt fra Norge fra 1. juli 2014 til 18. mars i år.

- Barn som ble sendt ut og som har bodd mer enn 4 år i Norge får rett til ny vurdering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det er riktig. Men det er ingen garanti for at utkastelsene blir omgjort. Det er bare en garanti for at de skal vurderes etter reglene som regjeringen forpliktet seg til å innføre, men som ble trenert.

«Sakene skal vurderes individuelt...», het er det i det nye tillegget til samarbeidsavtalen.

Les det her: Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF

Asyl og innvandring er uten tvil det mest betente området mellom spesielt Fremskrittspartiet og støttepartiene.

Men vi skal ikke glemme at det også har vært et minefelt for samtlige regjeringer de siste 10-15 årene.

Derfor er det forståelig at det er konflikter, men det er uforståelig at ikke de fire partilederne forstår at de er tjent med å løse konfliktene mye tidligere.

Det positive med den nye avtalen, er at den har nødvendige og gode innstramminger.


Det blir slutt på at flyktninger kan reise på ferie til landene de angivelig trenger beskyttelse mot å være i.

  • Ved familieinnvandring kreves sterkere tilknytning til Norge for å unngå innvandring basert på flerkoneri.
  • UDI får ressurser til å trekke tilbake oppholdstillatelser der behovet for beskyttelse er borte.
  • Flyktninger som drar på ferie til landet de har fått beskyttelse fra, kan miste rett til opphold i Norge.

Disse punktene er ikke bare en seier for Fremskrittspartiet.

De er også en seier for fornuften og bidrar til å fjerne misbruk som ødelegger oppslutningen om asylordningen.

Sånn sett kom det noe ut av seigpiningen, selv om den tok lovlig lang tid.

#Asyl #Solberg #Regjeringen #Innvandring #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar