hits

Er Piketty eller Kjos sleipest?


Norwegian-direktør kom dårlig ut av formueskattdebatten på Skavlan. (Foto: Norwegian).

 

I Norge er vi sykelig opptatt av rettferdighet, og snakker mindre om hva vi ønsker å oppnå med skattesystemet.

Det fikk Norwegian-sjef Bjørn Kjos erfare etter at han ble grillet på direkten av den venstreorienterte økonomiprofessoren Thomas Piketty.

- Kjos vred seg unna som en sleip ål, mener rektor Trond Blindheim ved Markedshøyskolen i Oslo.

Blindheim har rett i at Kjos virket unnvikende da han ble spurt om sin formue og sin skatt.

Thomas Piketty sa for øvrig i programmet at han kun er økonom, og ikke medlem i noe politisk parti.

Det er en sannhet med modifikasjoner.

Piketty unnlot å fortelle at han har vært nært tilknyttet og rådgiver for flere politikere på venstresiden i Frankrike.

Hva så med Bjørn Kjos - hva glemte han å fortelle i farten?

Ifølge ligningen har Bjørn Kjos 1,2 milliarder kroner i formue, og han betalte 13,1 millioner kroner i skatt.

Leser vi Norwegians årsrapporter, ser vi at selskapets skatteregning var på 166,5 millioner kroner i 2012 og 115,8 millioner kroner i skatt i 2013.

Penger, det også.

Hovedaksjonæren og flyselskapet skulle altså betalt 300 millioner kroner i skatt på to år, men selskapet kunne skyve skatten foran seg fordi Norwegian fortsatt har store fremførbare underskudd.

Er denne forskjellen på private skattytere og selskaper rettferdig?

Det kommer veldig an på øynene som ser. 

På børsen er Norwegian verdt 8,1 milliarder kroner, og Bjørn Kjos eier personlig 77 prosent av selskapet HBK Invest AS, som er selskapets hovedaksjonær med 27 prosent av aksjene.

Indirekte er altså papirverdien av Bjørn Kjos sine aksjer, fratrukket gjeld, 1,3 milliarder kroner. 

Bjørn Kjos kan lett selge unna sine eiendeler for å betale skatt til staten av penger han ikke har mellom hendene.

Men er det rettferdig?

Eller er det mer rettferdig at eiere med aksjeformuer betaler skatt når de selger aksjer med gevinst eller mottar utbytte?

Les saken: Kjos må betale 1.900 prosent i skatt

Politikeren Thomas Piketty (vel å merke, ikke økonomen) mener at alle bør betale 1 prosent i formueskatt og 80 prosent i inntektsskatt.

Bjørn Kjos lå ikke så langt unna det i 2013.

Men det er ikke typisk for formuende personer verden over. Og boken til Thomas Piketty er dårlig egnet som fasit for norsk formueskatt, siden Norge allerede er et av landene i verden med minst økonomisk ulikhet.

Her kan du lese min vurdering av boken: Ikke misbruk profeten Piketty

Hva med Thomas Piketty selv? Da Nettavisen møtte Piketty i vinter, var han svært lite lysten på å diskutere egen inntekt og skatt.

I mangel på åpenhet, måtte vi snakke med forlagskilder og gjøre vårt eget anslag. Det er trolig svært konservativt.

Les saken: Venstresidens profet har tjent 30 millioner kroner

Da vi spurte ham om penger, hørtes Piketty nesten ut som Bjørn Kjos på Skavlan: - Penger! Ingenting foreløpig. Det vet jeg ikke. Forlaget er veldig sent med å betale ut. Jeg vet ikke. Helt sant. Jeg vet ikke, sa Piketty til Nettavisen.

Piketty er altså mer nysgjerrig på Bjørn Kjos penger, enn sine egne.

Tilbake til rettferdighet: 

  • Er det rettferdig at rike mennesker slipper å betale skatt fordi de har lav ligningsformue?
  • Eller er det mer rettferdig at de må selge unna eiendeler de har betalt skatt for, for å betale skatt på nytt?

Den brutale sannheten er at verden ikke er rettferdig, og det skal vi i Norge være glade for. Hadde verden vært rettferdig hadde vi ikke trukket gulloddet i Nordsjøen, og hatt 7.000 milliarder kroner i utenlandske aksjer vi kunne spe på en av verdens mest utbygde velferdsstater.

Hva Bjørn Kjos bør betale i skatt, og hvordan skatten skal kreves inn, bør handle mer om hva vi vil oppnå.

Hovedargumentet mot formueskatt er ikke at rikfolk ikke har råd til å betale skatt.

Hovedargumentet er hvilken virkning det får for Norge hvis det blir mye gunstigere for Bjørn Kjos, John Fredriksen, Tor Olav Trøim og andre skipsredere å flytte til London.

Et annet viktig poeng er hva som skjer hvis det blir gunstigere for utlendinger enn nordmenn å eie norske selskaper.

Er vi villige til å godta utsalg av norske selskaper for å oppnå millimeterrettferdighet her hjemme?

Den debatten er for vanskelig for Skavlan, og den preller av på Thomas Piketty.

Den franske økonomen har nok med å holde orden på egne inntekter.

#Piketty #Kapitalen #Kjos #Norwegian #Skavlan #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar