hits

Norge er ikke i religionskrig


Dansk politi bekrefter at den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein gjennomførte terrorangrepene i Danmark. (Foto: Politiet).

Etter drapene i København har det plutselig blitt stuerent å skjære alle muslimer over samme kam. 

Debattklimaeet i Danmark og Norge er forandret etter forrige ukes hendelser i København.

Jyllandsposten skriver: "Det er en slags krig i gang i Europa. Det er en krig om kultur og verdier, men det er også en slags religionskrig".

Og Carl I. Hagen drar til: "Må Max Hermansen bli drept før befolkningen våkner når det gjelder snikislamifisering og den voksende ettergivenhet for press fra ulike islamske pressgrupper i skole, høyskoler, universiteter og arbeidsliv?".

De siste dagene har vi kunnet lese ytringer som minner om tankegodset til massedrapsmannen på Utøya og Fjordman.

Den sentrale tesen er at muslimene er i ferd med å overta Europa. 

Debatten sauser sammen reelle problemer, og tvinger leserne til å innta ekstreme standpunkter - enten er man for å overlate alle våre verdier til innvandrere, eller så....

Rødt-politiker Bjørnar Moxnes sier det bra: - Det siste vi trenger nå er politikere som prøver å bruke en tragisk hendelse i København for å piske opp mer mistro.

  • Europa har mange millioner muslimer, og bare noen ganske få er militante, islamistiske terrorister. Det sentrale spørsmålet er hvordan vi lykkes i integreringen eller avslører disse menneskene før de får utført sine udåder. 
  • Norge har verdier vi ikke vil eller skal fire på - som likestilling mellom kjønnene, ikke-diskriminering av homofile og full religionsfrihet. Disse verdiene utfordres, men den kampen må vi ta.
  • Og det er at fakta at Norge, som andre land, sliter med å integrere innvandrere. Men det er lyspunkter. Statistikken viser at 3. generasjon innvandrere ligner etniske norske når det gjelder yrkesdeltakelse.

Poenget er at en 22-årig voldsdømt tidligere gjengmedlem ikke uten videre kan regnes som symptom på noe større. Ekstremisme finnes, og vi vet at noen få unge muslimer blir radikalisert - noen av dem fordi de er sosiale tapere, andre fordi de opplever en ideologisk vekkelse.

Gjerningsmannen i København er en voldsdømt gjengmedlem, som sist brukte kniven mot en fremmed passasjer på T-banen.

Nå skjøt han over 40 skudd mot et debattmøte og en jødisk synagoge etter å ha blitt radikalisert i fengsel.

Med det vi vet til nå, faller El-Hussein inn i gruppen som har falt ut av samfunnet, og funnet mening i vold og islamisme. 

Han er ingen "typisk muslim" - tvert imot; han er en utypisk muslim.

Det betyr ikke at El-Hussein er alene, eller at voldelige islamister ikke er en reell trussel. 

Men vårt viktigste bolverk mot slike er et skolesystem som fungerer, et trygdesystem som får dem inn i arbeid, og en integreringspolitikk som får kvinner ut av hjemmene og inn i yrkeslivet, og som sørger for at alle innvandrere lærer ordentlig norsk. 

Det er ingen tvil om at Norge har store problemer med å integrere innvandrere. Det er heller ingen tvil om at problemer er skjøvet under teppet, og at samfunnet har vært for ettergivende i å forsvare ytringsfrihet, menneskerettigheter og idealer vi står for.

Men la oss snakke om de reelle problemene og finne løsninger på dem - og unngå skrekkscenarier og ideer om at vi er under beleiring.

#Muslimner #Islam #Innvandring #Ingtegering #MaxHermansen #Hagen #Stavrum #Nettpåsak

 

Hva mener du? Har stemningsbølgen tatt fullstendig overhånd de siste dagene, eller er hendelsene i København bare et forvarsel på noe som også kommer til Norge?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar