hits

Politisk streik mot de svakeste


Arbeidsminister Robert Eriksson og statsminister Erna Solberg skal møtes med politisk streik. (Foto Øyvinn Myge, ASD).

Fagbevegelsen går til politisk streik mot midlertidig ansatte. Men det er arbeidsledighet som er alternativet for mange vikarer.

Onsdag går 1,5 millioner fagorganiserte til politisk streik mot det politiske flertallet på Stortinget og i regjeringen.

Misnøyen retter seg mot forslaget om å åpne for inntil 15 prosent midlertidige ansatte i bedriftene.

LO er sterkt kritisk i dette notatet: Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Kjerneargumentet for å åpne for noen flere midlertidig ansatte er at det er et springbrett inn i yrkeslivet for mange unge.

Fagbevegelsen svarer med å vise til en OECD-undersøkelse som angivelig viser at det ikke blir flere ansatte totalt sett om flere blir midlertidige - effekten er bare at faste stillinger blir midlertidige.

Problemet er at LO bare plukker ut den delen av OECD-rapporten de liker, og hopper bukk over baksiden av medaljen: OECD foreslår nemlig at det skal bli lettere å sparke fast ansatte slik at det blir mer likhet mellom faste og midlertidige.

Hvorfor?

Jo, fordi OECD forstår hvorfor bedriftene trenger fleksibilitet, samtidig som forskning viser at midlertidig ansatte er mindre produktive enn de faste.

OECD ønsker fleksibilitet i arbeidslivet, men viser til at de faste har så gode stillinger at de midlertidige betaler regningen for fleksibilitet.

Sagt på en annen måte: De fast ansatte klamrer seg fast til jobbene, mens de midlertidige strømmer fra den ene bedriften til den andre etterhvert som behovet oppstår.

At OECD vil gjøre de fast ansatte lettere å si opp, blir ikke nevnt i debatten rundt den politiske streiken.


OECD drøfter om et tiltak kan være å gjøre det lettere å sparke fast ansatte. (Kilde: OECD Employment Outlook 2014).

Alle bedriftsledere vet at det er svært dyrt å ansette feil person eller å ha for mange ansatte.

Derfor vil mange holde igjen faste ansettelser i oppgangstider, men heller ha døren på gløtt via midlertidige ansettelser.

Slik får mange prøve seg i arbeidslivet, uten at arbeidsgiveren tar seg vann over hodet.

Derfor skurrer LOs fremstilling når de påstår at det ikke vil gi flere faste stillinger om man får lov til å ansette noen flere midlertidige.

Det skurrer også mot åpenbare funn:

Sjansen for å få fast ansettelse er mye bedre hos midlertidige ansatte enn arbeidsledige.

En arbeidsledig har bare 43 prosents sjanse for jobb, og hele 21 prosents sjanse for fortsatt å være arbeidsledig etter ett år.

Som grafikken under viser, har en midlertidig ansatt derimot 55 prosent sjanse for å få fast jobb innen ett år.

Det øker sjansen for fast jobb at man har en fot innenfor døren - selvsagt!

Og erfaringen er at rundt 70 prosent av de som er midlertidig ansatt har fått fast jobb innen tre år.


Grafikken viser at Norge (NO) er et av landene hvor flest midlertidig ansatte har fast stilling i løpet av tre år. Det viser at mange kommer inn i arbeidslivet gjennom å begynne som midlertidig.

Hvis det er slik - hvorfor vil da hundretusener av fagorganiserte gå ut i politisk streik på onsdag?

Enkelt og greit fordi de er fast ansatte - og at de ikke har samme interesser som de som står utenfor arbeidsmarkedet.

Sånn sett er streiken på onsdag en politisk streik mot de svakeste - de som står utenfor arbeidsmarkedet og vil inn, gjerne via en midlertidig jobb.

#Streik #Midlertidig #LO #Fagbevegelsen #OECD #EmploymentOutlook #Arbeidsmiljøloven #Eriksson #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar