hits

Mens vi venter på Straffeloven

 
Justisminister Anders Anundsen har arvet Svarte-Per. Politiet har ennå ikke datasystemer som takler den nye straffeloven. (Foto: Justisdepartementet/Flickr).

 

Om det ikke er lov i Norge å spotte Gud, så er det all grunn til å spotte Stortinget.

Mange tror at blasfemi, eller gudsbespottelse, er lov i Norge.

Det er kanskje ikke så rart, for forbudet mot blasfemi ble fjernet av Stortinget da den nye straffeloven ble vedtatt i 2005.

Det er forbudt å håne mennesker for deres hudfarge eller religion, men det er lov å håne innholdet i religionen. 

Det er sentralt i diskusjonen om ytringsfrihet som nå pågår.

Problemet er bare at den «nye» straffeloven ennå ikke har trådt i kraft - snart ti år etter vedtaket.Utrolig, men sant.

- Implementeringen av ny straffelov, behandlet i Stortinget i 2005 og 2009, har høy prioritet i politiet og i departementet. Det er imidlertid et omfatttende arbeid som må gjøres i organisasjonen både teknisk og organisatorisk, før ny straffelov kan setttes i kraft, skrev daværende justisminister Grete Faremo til Stortinget, da hun i mars 2013 lovet at alt skulle være ferdig i 2017.

Da hadde justisminister Knut Storberget hatt ballen i seks år.

Saken kom opp i Stortinget i mars 2013 etter at Erna Solberg og flere andre stilte krav om «en umiddelbar implementering av straffeloven av 2005».

Høsten 2013 ble det såkalte Merverdiprogrammet vurdert av Holthe Consulting.

Konklusjon: «Det har skjedd mer de siste 2-3 årene enn de foregående 10 årene».

Les rapporten her: Holte Consult om Merverdiprogrammet i Politiet

Holthe Consultings deprimerende konklusjon var at Politiet allikevel ikke var modent for neste fase, men at det kunne være mulig å få på plass nye løsninger fra 2017.

  • Straffeloven kan altså ikke settes i verk før politiet har fått modernisert sine datasystemer.
  • Det står på vent til organisasjonen er moden for å gå videre.
  • Og det var den ikke i tide til å sikre en solid bevilgning i statsbudsjettet som ble vedtatt i høst. 

Derfor ble Merverdiprogrammets fordeler omtalt, men moderert til «...ved en eventuell iverksetting...».

Akkurat nå sitter et 50-talls personer hos Politiets datatjeneste på Majorstua og planlegger for moderne teknologi i politiet. I beste fall blir noe ferdig i 2017 - i verste fall snakker vi om 2021.

Inntil den tid er ikke den nye straffeloven implementert i Politiet.

Kanskje Stortinget like godt kan gå videre og lage en ny Straffelov til 2021 - slik at politiet og lovgiveren er noenlunde synkronisert.

Nå blir man neppe straffet for å spotte Gud - i hvert fall ikke her på Jorden -  selv om Straffeloven av 2005 ennå ikke er implementert.

Men Stortinget, Justisdepartementet og Politiet står til spott og spe når vi snart runder 10 års jubileum for manglende implementering.

 

OPPFØLGING: I rettferdighetens navn skal nevnes at Justisdepartementet i juni i år sendte ut et høringsbrev med svarfrist i september, hvor man tar sikte på å få «at loven om ikraftsetting av straffeloven 2005 kan vedtas i løpet av vårsesjonen 2015, og at straffeloven 2005 kan tre i kraft i løpet av sommeren 2015». Det blir nok en stri tørn, for brevet har over 400 høringsinstanser. Til nå har 81 av dem hatt innvendinger...

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar