hits

Ap øker skatten 10 milliarder


Arbeiderpartiet og Marianne Marthinsen (t.h) vil heve skattene med 10 milliarder. SVs Snorre Valen ønsker også høyere skatter. (Foto: Arbeiderpartiet, Flickr).

Arbeiderpartiet vil øke skattene med 10 milliarder kroner. 

Skatteinnbetalingene øker jevnt og trutt her i landet.

Fra 2013 har de totale skatteinnbetalingene økt fra 1.055 milliarder kroner, til 1.080 milliarder i 2014, og til 1.093 milliarder i neste års budsjett.

Vel å merke kun til staten.

I tillegg kommer 168,5 milliarder kroner til kommuner og fylker.

Her er tallene: Nasjonalbudsjettet

Felleskassen har altså fått nesten 40 milliarder kroner mer å rutte med - uten at det er nok for Arbeiderpartiet.

- Vi reverserer skatte- og avgiftskuttene tilbake til nivået skattene var på da Stoltenberg-regjeringen gikk av i 2013. Det var dettte vi gikk til valg på, og vi mener det er et riktig skattenivå som gir rom for nødvendig nye velferdsløft, sier Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen til Aftenposten.

Les saken: Ap vil øke skattenpå formue og eiendom

Foreslåtte reduksjoner i prosentsatser, må ikke overskygge for følgende: Staten har fått nesten 40 milliarder kroner mer å rutte med på tre år, og pengene har fått bein å gå på.

Oljeskattene svinger, men for personlige skattytere har skattestrømmen fortsatt også i år: - Frem til og med september i år har personlige skattytere betalt inn 484 milliarder kroner. Det er 12 milliarder, eller 2,6 prosent, mer enn samme periode i fjor, skriver Statistisk sentralbyrå.

Her kan du lese mer: Skatteregnskap

Hvordan kan det ha seg at skattene øker, mens Arbeiderpartiet snakker om skatte- og avgiftskutt?

Svaret er selvsagt at vekst i økonomien gjør at det betales mer penger til statskassen.

Og det er pengene staten «lever av» - ikke prosentsatsene.

For øyeblikket er Oljefondet 585 ganger større enn skatteskjerpelsene Arbeiderpartiet vil foreslå i statsbudsjettet.

Skatteskjerpelsene blir selvsagt ikke vedtatt, men de indikerer at Arbeiderpartiet vil gå til valg i 2017 på økt skatt.

SVs Snorre Valen er enda klarere: - Vi vl øke skattene for høye inntekter og høye formuer.

Les også: Snorre Valens selvangivelse

Og da snakker jeg ikke bare om økt skatt målt i milliarder av kroner, men også i økte skattesatser.

I partiets forslag ligger en skjerpelse av eiendomsskatten, fjerne kutt i formueskatten, og heller ikke en form for arveskatt er utelukket.

- Vi skriver i vårt budsjettforslag at vi er nødt til å se på den samlede formuesbeskatningen også i perspektive arv, sier Marthinsen til Aftenposten.

I klartekst betyr det at intet er fredet, heller ikke arv.

Men det er selvsagt ingen direkte sammenheng mellom skattebetaling og gode velferdstjenester.

Slik Oljefondet nå bygges opp, betyr skjerpet formueskatt at Arbeidpartiet vil flytte penger fra privat sparing til tvungen offentlig sparing.

Skatteøkninger er løsningen, hva er problemet?

#Oljefondet #Skatt #Arbeiderpartiet #Marthinsen #Valen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar