hits

Høyere p-bøter, mindre vill vest


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil rydde opp i villvest parkeringsbransjen, men også heve de laveste bøtene. (Foto: Samferdselsdepartementet/Flickr).

Regjeringen vil rydde opp i parkeringsbransjen, men også gjøre p-bøtene 300 kroner dyrere i Oslo og andre kommuner.

Parkering er en milliardindustri, og parkeringsselskapene tjener grovt på urimelig høye bøter.

Derfor er det bra at Samferdselsdepartementet endelig rydder opp i bransjen.

Det er særlig fire forhold som irriterer forbrukerne:

  • Parkeringsbot når du har glemt å trekke fribillett.
  • Betaling på forhånd når du ikke vet hvor lenge du skal stå.
  • Bøter som varierer fra 300 kroner til 1000 kroner hos verstingene.

Nå foreligger høringsbrevet fra Regjeringen. Det har tatt utrolig lang tid. Først hadde man en arbeidsgruppe i 2005. Den ble avløst av en ny arbeidsgruppe i 2009. Og høringen kom altså først i år.

Her kan du lese høringsbrevet: Nytt felles parkeringsregelverk

Forslaget går ut på at lav sats settes til 300 kroner, men det gjelder bare bagatellmessige feil som å glemme å trekke lapp på gratis parkering.

Normalsatsen settes til 600 kroner (som er noe lavere enn private tar i dag). Det betyr 100 % økt gebyr hvis du feilkommuner i Oslo kommune eller andre offentlige etater.

Reglene vil gjelde alle, betyr det at normalsatsen for feilparkering på offentlig parkering øker fra 300 kroner til 600 kroner, hvis dette blir vedtatt.

Som det heter i høringsnotatet: «Hovedsatsen vil omfatte alle overtredelser som ikke faller i de to andre kategoriene. Dette innebærer at overtredelser i alminnelighet vil sanksjoneres med dette nivået. Dette vil blant annet være tilfelle med manglende betaling, parkering i strid med skiltede vilkår for øvrig eller i strid med oppmerking».

Og ved særlig alvorlige tilfeller (parkering på plass for funksjonshemmede), settes boten til 900 kroner.

Det er bra at det blir slutt på at bransjen fritt kan sette bøtene selv, men litt påfallende at Norge skal ha vesentlig høyere bøtenivå enn både Sverige (410 kroner) og Danmark (560 kroner).

Det er bra at straffen for å glemme å trekke gratislapp settes til det laveste.

Mange oppfatter det som grovt urettferdig å få en bot på 600-700 kroner når de står på gratis parkering, men glemte å trekke gratisbilletten.

Men det beste med forslaget er at parkeringsselskapene skal tvinges til å tilby etterskuddsvis betaling - altså at man gjør opp når man faktisk forlater plassen.

Det skal skje med mobilbetaling, og sikrer parkerende mot å få høye bøter fordi de ikke rakk tilbake til bilen i tide - eller måtte betale for mye mer parkering enn de faktisk brukte.

#Parkering #Avgift #Parkeringsavgift #Q-Park #Europark #Norpark #Samferdselsdepartementet #SolvikOlsen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar