hits

Kontroll med trygdemilliarder


NAV-direktør Joakim Lystad kan ikke forventes å sitte med detaljkunnskap om regelverk på enkeltstønader. (Foto: nyebilder.no).

Norge bruker rundt 400 milliarder kroner i året på ulike trygder. Derfor er det viktig å passe på hva pengene går til.

Nettavisen har de siste ukene sett på utbetalinger fra NAV, og belyst enkelttilfeller hvor folk med millionverdier har fått støtte til å kjøpe bil.

Vi vet fra før at milliardbeløp betales ut til folk som ikke trenger det (barnetrygd) eller at kriteriene for å få offentlig støtte er generelle og upresise.

Dette søkelyset har falt NAV tungt for brystet, og de mener at Nettavisen maser og ikke forstår svarene vi har fått.

Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes retter skytset mot oss: Hva er det med Nettavisen?

Selvsagt kan ikke arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad forventes å ha detaljkunnskap om alle støtteordninger.

Men med støtte fra etatens 19.000 medarbeidere og kommunikasjonsavdelingen, kan Joakim Lystad sikkert kommentere generelle saker gitt litt tid til forberedelse.

Det er vel ikke for mye forlangt?

Jeg tror NAV skal være glad for at noen i pressen er opptatt av hvilken kontroll det er med trygdeutbetalinger og hvilke regler som gjelder.

Det motsatte har vært vanligere - nemlig et vedvarende press for at NAV skal betale ut enda mer penger.

Når Norge betaler ut nesten 100 milliarder kroner i trygder per kvartal, er det viktig at pengene kommer frem til dem som trenger dem.

Både trygdesystemet og NAV er avhengige av at befolkningen har tillit til at pengene brukes fornuftig.


(Utbetalinger per kvartal de fem siste kvartalene. Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Les statistikken her: Pensjoner, trygd

Et område som åpenbart trenger søkelys er støtteordninger der NAV kun baserer seg på trygdesøkerens ligningsmessige inntekt.

Det er et dårlig kriterium i tilfeller der skattyter er næringsdrivende og eksempelvis har formuen i eiendom.

Hvis politikerne lager regelverk som er så lemfeldig med skattepengene våre, så trenger det søkelys og offentlig debatt.

Og hvis NAV ikke har eller bruker muligheten til å utøve skjønn, så er det like alvorlig.

I den konkrete saken er det ingen som har påstått at støttemottakeren har brutt regler.

Men likevel er fasiten at en mangemillionær får offentlig støtte til å kjøpe seg en bil.

Det er åpenbart ikke politikernes intensjon, så da må NAV bare leve med at vi maser for å finne ut hvor systemfeilen ligger.

#NAV #Trygd #Lystad #Hjelpemiddel #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar