hits

«Gjerrige Siv» taper neste valg


Finansminister Siv Jensen vil bruke 60 milliarder færre oljekroner enn hun kan. (Foto: Rune Kongsro)

 

Finansminister Siv Jensen taper neste valg hvis hun bryter valgløfter om å ruste opp skole, helse og veier - og gi skattelettelser.

Hvis finansminister Siv Jensen skrur igjen oljekrana, vil de aldri vinne neste valg.

Norge har 5.484 milliarder kroner i Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.

Hvis Siv Jensen holder seg innenfor handlingsregelen, kan hun bruke 4 prosent av fondet - eller 220 milliarder kroner neste år.

Nå skriver VG at hun tar sikte på å bruke 160 milliarder.

Hvis det er riktig, betyr det at «Gjerrige Siv» vil la være å bruke 60 milliarder kroner på vei, skole, helse og skatteletter.

Lykke til i stortingsvalget 2017!

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen spår harde tak i partiet hvis oljepengebruken blir så lav: - Da tror jeg at Frps landsmøte vil kreve veldig gode forklaringer, sier Hagen til Dagens Næringsliv.


(Kilde: Norges Bank)

 

I dag møtes regjeringen til budsjettkonferanse.

Statsrådene må gi og ta, og resultatet blir statsbudsjettet som legges frem 8. oktober.

Aldri tidligere har en finansminister hatt større rom for å gi velgerne det de stemte på.

  • Oljeinvesteringene går ned med nesten 50 milliarder kroner neste år.
  • Oljefondet vil øke opp mot 6.000 milliarder kroner ved årsskiftet.
  • Prisstigningen er lav og arbeidsledigheten er på vei oppover.

Samlet sett er det vanskelig å se gode argumenter for å holde oljepengebruken langt under handlingsregelen.

Med så fallende oljeinvesteringer er det større fare for nedkjøling enn oppheting av norsk økonomi.


Oljeinvesteringene vil falle med nesten 50 milliarder kroner. Det betyr mye for presset i norsk økonomi. Enkelt anslag tilsier 20.000 færre arbeidsplasser som følge av dette. (Faksimile: Statistisk sentralbyrå.)

Norge har en middelmådig skole, dårlig utbygget samferdsel og store uløste oppgaver i helse og omsorg.

Regjeringen er valgt på forventninger om å kutte formueskatten, og senke andre skatter.

Hvis det noensinne har vært mulig å gi velgerne både pose og sekk, så er det i år.

Derfor er det store forventninger til statsbudsjettet for 2015.

Hvis finansminister og Fremskrittspartiets leder fremstår som Gjerrige Siv er det bare å forberede seg på fire år i opposisjon fra 2017.

#Statsbudsjettet #Oljepenger #Oljefondet #Skatteletter #SivJensen #Finansminister #Finansdepartementet #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar