hits

Elbil-suksess bør forlenges

 
De fleste elbiler, som denne, koster 100.000 kroner mer enn en tilsvarende bensinbil. (Foto: Peugot.)

 

Norge er verdensleder i elbilsalg fordi politikerne har funnet virkemidler som faktisk virker.

Det er all grunn til å rose Stortinget for elbilpolitikken.

Politikerne har vedtatt gulrøtter som har økt elbilsalget, og vært langsiktige og forutsigbare. De fleste er krystallklare på at elbilpolitikken ligger fast til 2017, slik det er lovet.

Så tidlig som mulig foran neste valg bør politikerne si klart fra om at incitamentene for å kjøpe elbil vil bli forlenget i neste stortingsperiode også - altså ut 2021 i første omgang.

Den eneste mørke skyen på himmelen er en enkelt veistrekning - nemlig E-18 mellom Sandvika og Oslo.

Der er det mange elbiler (som er bra), men det kan på sikt hindre fremkommeligheten for busser (hvilket ikke er bra).

Hvis det blir lange køer i kollektivfeltet, vil det være naturlig å la bussene få feltet alene mellom 08.00 og 09.00 om morgenen.

Men det er ingen grunn til å la noen minutters trøbbel på en veistrekning få ødelegge for en svært vellykket elbilpolitikk.

Les saken: 4 av 5 kjøretøy i kollektivfeltet er elbiler

- Elbilene kan bli tvunget ut av kollektivfeltet allerede neste år, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt til Asker og Bærum Budstikke.

Det er særlig tre gulrøtter som har fått mange til å kjøpe elbil:

  • Elbil slipper avgifter, slik at nybilprisen blir mer konkurransedyktig.
  • Elbil kan parkere gratis på kommunale plasser.
  • Elbil kan kjøre i kollektivfeltet.

Den typiske elbilkjøperen har en «blikkboks» til 200-250.000 kroner, som selv uten avgiftsfritak koster minst 100.000 kroner mer enn en vanlige bensinbil.

Slike biler har svært begrenset aksjonsradius, på vinteren ned mot seks-syv mil før de må lades et halvt døgn.

Økonomisk er det ikke gunstig å kjøpe elbil, selv når man tar hensyn til subsidiene.

I fjor valgte 93 prosent av nybilkjøpere å kjøpe forurensende biler. Privilegiene var altså bare sterke nok for et lite mindretall av bilkjøperne.

Se tallene her: Bilsalget i hele 2013

Veitransport er en av de største kildene for utslipp av klimagasser.

(Kilde: SSB).

Dersom Norge skal klare sine mål for utslippreduksjoner, er det helt nødvendig at mer av bilparken blir elektrisk og forurensningsfri.

I dag produserer Norge mer forurensningsfri elektrisitet enn vi forbruker, så all strøm som driver norske elbiler kommer fysisk fra norsk forurensningsfri vannkraft.

(Så kan man innvende at den samme kraften kan redusere utslippene enda mer hvis en erstatter kullkraft i Europa, men det er en annen skål).

 I juli ble det solgt 11.690 nye personbiler i Norge. Av disse var 1.356 nullutslippbiler.

Markedsandelen for elbiler har økt fra 2,5 til 11,7 prosent av nybilsalget.

Den elbilen som har virket som en rød klut for mange motstandere - Tesla - stod for en - 1 - prosent av nybilsalget.

Til tross for påstått billig luksus, velger altså 99 av 100 bilkjøpere en annen bil.

Se tallene her: Bilsalget i juli

Det er veldig bra.

Incitamenter virker.

Honnør til Stortinget som har vedtatt politiske tiltak som har fått nøyaktig den virkningen de var ute etter.

#Bilsalg #Elbil #Veitrafikk #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar