hits

Snorre Valens selvangivelse


SVs Snorre Valen utfordrer Arbeiderpartiet til å svare om partiet vil øke skattene. (Foto: SV)

SV-politiker Snorre Valen vil skjerpe skattene, og krever ja til høyere skatt fra Arbeiderpartiet også.

En humoristisk versjon av SVs forenklede selvangivelse er at den bare har to punkter:

  1. Hvor mye penger har du?
  2. Når kan vi hente pengene?

Stortingsrepresentant Snorre Valen er i hvert fall klar for å hente flere penger fra de som tjener godt eller har høy formue.

Nå krever SV svar fra Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre om Ap også vil øke skattene.

Hvis ikke blir det ikke noe rødgrønt alternativ.

- Det vil ikke være aktuelt for SV å støtte en politikk som er basert på at skattenivået fra 2004 er skrevet i stein. Vi vil øke skattene for høye inntekter og høye formuer, sier Snorre Valen til Dagsavisen.

free website counter
 

Hvis SV får makten, blir det tøffe tider for alle som tjener over 1,5 millioner kroner.

Partiet vil heve marginalskatten til 80 prosent på alt man tjener over det beløpet.

Les også saken: Vil tillate at staten kan ta 80 prosent av lønnen din

Metoden er å innføre en ny toppskatt på 20-25 prosent på toppen av inntektsskatten og toppskatten som allerede finnes.

Med SVs hånd på rattet, vil Norge sprenge skalaen for marginalskatt.


(Kilde: Nasjonalbudsjettet)

Nå har SV bare støtte fra 1/25 av velgerne, så de er et stykke unna rent flertall.

I dag er den effektive marginale skattesatsen (altså hvor mye skatt du må betale av den neste kronen du tjener) 47,2 prosent.

Den prosenten som har høyest inntekt betaler 11 prosent av all inntektsskatt, eller 42 milliarder kroner, viser tall fra Civita.

Les mer: Marginale effektive skattesatser

Det blir spennende å se om Arbeiderpartiet biter på SVs agn om høyere skatt på inntekt.

Men det blir temmelig sikkert omkamp om formueskatten hvis de rødgrønne finner sammen og vinner valget.

Ifølge en ny analyse fra Civita vil en fjerning av formueskatten knapt gjøre noe med økonomisk fordeling i Norge.

Den såkalte gini-koeffisienten (der en verdi på 1,0 betyr at en person har all inntekt i et land, og 0,0 betyr at alle tjener likt) vil bare forandre seg med 0,0003 ved å fjerne all formueskatt.

Tallene dokumenterer at formueskatten er en symbolsak.

Vi har en destruktiv skatt for norsk eierskap som kun «treffer» rundt 400 mennesker, som ellers ville vært nullskattytere.

Men både Arbeiderpartiet og SV er enige om å heve formueskatten igjen.

Det spennende blir altså om også skatt på lønnsinntekt skal heves.

Og om vi får Snorre Valens forenklede selvangivelse.

#Valen #SV #Marginalskatt #Selvangivelse #Lønn #Inntekt #Ulikhet #Piketty #Civita #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar