hits

Papirflukt sparer milliarder


Moderniseringsmininster Jan Tore Sanner har bestemt at staten skal sende epost til trygge digitale epostkasser innen 2016. (Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Norge sparer milliardbeløp på at vi gradvis venner oss til å lese aviser, bøker og brev fra det offentlige elektronisk i stedet for på papir.

De siste årene har Norge tatt stormskritt fra papir til en digital fremtid:

  • Papiravisene sliter og må spare milliardkostnader.
  • Denne sommeren har ebøker tatt av for ordentlig.
  • Og nå skal staten kutte ut brevpost til innbyggerne.

Digitaliseringen utfordrer våre vaner, men miljøkonsekvensen er strålende.

Staten sender 125 millioner brev i året. Overgang til epost sparer miljøutslipp til papirproduksjon, og ikke minst drivstoff til å fly og kjøre tonn med papir rundt om i landet.

Les mer: Statlig post digital i 2016

Norske mediebedrifter er i ferd med å spare milliardkostnader på overgangen fra papiraviser til nettaviser. 

Det er hardt for mange ansatte, men for kundene innebærer det raskere nyhetsformidling.

Derfor har både lesere og annonsører byttet fra papir til nett i rekordtempo de siste årene.

Her kan du se hvor fort det går: Andel som bruker ulike massemedier

Vi ser det samme på ebøker. 

Ifølge en oversikt i Dagens Næringsliv vil nordmenn i sommer kjøpe nær 140.000 ebøker.

Det er oppmuntrende, for norske forlag har vært internasjonale sinker - godt hjulpet av en forhistorisk skattepolitikk med moms på ebøker, men momsfrie papirbøker (forstå det den som kan).

Det gjør at ebøkene ikke blir så mye billigere enn papirbøker, til tross for at forlagene sparer penger på trykking og distribusjon.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har bestemt at staten innen første kvartal 2016 skal sende brev til innbyggerne til en sikker digital postkasse.

- Staten sender hvert år 125 millioner brev og bruker én milliard kroner på porto. I tillegg brukes det mye ressurser på å pakke og sende utgående post og scanne og digitalisere inngående. Økt bruk av sikker digital post vil gi mindre unødig administrasjon og effektivisere forvaltningen, sier Sanner.

Grafikken under viser hvordan internett har overtatt for aviser og etterhvert fjernsyn.

Og hvilket potensial det er for vekst i ebøker.Mediene er så fulle av bekymring over konsekvensene av digitalisering at det virker som overgang fra papir til digital er negativ.

Det er den selvsagt ikke.

Ordene og bildene forandrer seg ikke om de formidles til mobiltelefon eller pc, i stedet for å bli trykket og fraktet hjem til deg.

Tvert imot gjør digital distribusjon at bøker, aviser og brev fra det offentlige kommer raskt ut - og fraktes miljøvennlig og billig.

Det enkle er ofte det beste.

#Sanner #Digitalisering #Epost #Kommunaldepartementet #Moderniseringsdepartementet #Statsråd #Regjeringen #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar