hits

La oss flå de høytlønte


Den franske økonomen Thomas Piketty brukes for alt han er verdt, og mer til. (Foto: NTB scanpix).

Venstresiden har ett svar på alle problemer - høyere skatter.

Den franske økonomen Thomas Piketty hevder at de rike blir rikere, og at forskjellen til lønnsarbeidere bare øker og øker.

Om det er et problem, kan diskuteres.

Problemet er vel ikke ulikhet, men om de minst velstående får bedre levestandard eller ei.

Piketty er altså opptatt av at milliardærene kjører fra lønnsmottakerne, og det er trolig riktig.

Også i Norge er det slik at formue aldri har vært hardt beskattet.

De som betaler høye skatter er folk med høy inntekt.

Skal man gjøre noe med Pikettys funn, så er det altså logisk å øke skatten på formue/eiendom - og senke skatten på lønninger.

Men det forstår ikke venstresiden.

Ifølge Klassekampen er dette forslagene:

  • SV: Forby offentlige lønninger over 1,5 millioner kroner og innføre en ny toppskatt på 25 prosent, slik at skatten på de øverste inntektene nærmer seg 80 prosent.
  • Rødt: Innføre 100 % skatt på alle inntekter over 1,5 millioner kroner.

Nå skal det nevnes at de to partiene også vil heve formueskatten.

Løsningen er økt skatt. Hva er problemet?

Piketty hevder at avkastningen på formue øker raskere enn økonomien generelt, slik at forskjellen mellom de rike og de andre bare øker og øker.

Det er mange metodiske problemer med å bevise denne tesen. Det er forskjell i statistikken mellom land, og det kan være vanskelig å måle de reelle formuene over tid (statistikken har ofte bare bokførte verdier - og de er nokså verdiløse hvis man skal si noe om virkeligheten over tid).

Her er de offisielle tallene fra Statistisk sentralbyrå. I 2012 hadde den rikeste tiendedelen i Norge 68,9 prosent av all formue - eller 5,5 millioner kroner i snitt.

 

Men hvis vi sier at Piketty har rett, så er den logiske følgen annerledes enn det Rødt og SV foreslår:

  • Hev skatt på å eie - altså økt formue- eller eiendomsskatt.
  • Senk skatten på inntekt - fjern toppskatt, senk marginalskatten.
  • Gjør flere til kapitalister ved stimulere til aksjeinvesteringer.

Sånn sett kan Thomas Piketty brukes både av høyresiden og venstresiden.

#Piketty #Skatt #Formue #Inntekt #SV #Rødt #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar