hits

Straff foreldre for skoleskulk


Skolebyråd Anniken Hauglie (t.v) vil ta barnetrygden fra foreldre som tar barna ut fra skolen i lange perioder. Her fra besøk på Rommen skole med kronprinsesse Mette-Marit og viserektor, Wenche Norum Lund. (Foto: Audun Blakstad, NTB scanpix.)

 

Politiet må ta på alvor anmeldelser mot foreldre som tar barna ut fra skolen i lange perioder. Det er omsorgssvikt.

Enkelte elever har svært mye fravær fra skolen.

Ny tall fra Oslo viser at 12 elever i grunnskolen har vært borte mer enn 100 dager, mens 70 elever har mer enn 50 dager med ugyldig fravær.

- Jeg mener et er omsorgssvikt når man tar barna ut av skolen på den måten, sier Hauglie til Aftenposten.


Jeg mener at skolebyråden har rett.

En ting er å slite på skolen på grunn av evner, noe helt annet er når foreldrene aksepterer at barna får en dårlig skolegang ved å ta dem ut av skolen.

Mye statistikk viser at en god utdannelse fører til bedre betalte jobber, høyere levestand og et lenger liv.

Hauglie sier det bra: - Når man ikke sørger for barna får utdannelse, er det som å sende dem ut i verden med bind for øynene og hendene bundet på ryggen. Utgangspunktet deres blir mye dårligere enn for andre barn.

Det utrolig er at Norge betaler barnetrygd til foreldre som tar barna ut av skolen for å dra til opphavslandet i måneder i strekk.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette stort sett gjelder innvandrere og barn av innvandrere.

Hauglie nevner særlig Somalia, Irak, Pakistan og India.

- I tillegg er det snakk om rombarn, sier Hauglie.

Det deprimerende er at politiet bare henlegger anmeldelsene.

Oslo-skolen har anmeldt 96 foresatte de siste ti årene, men alle sakene, bortsett fra en, er henlagt.

I klartekst betyr det at politiet gir blaffen. Det er nokså åpenbart at Oslo ikke anmelder mer enn de groveste tilfellene.

Og altså bare en prosent av anmeldelsene fører til straff.

Det går tusenvis av barn i Oslo-skolen, så de drøyt 80 barna det her er snakk om, er ekstremtilfeller.

De aller fleste barna går på skolen og får en utdannelse. Heldigvis er det en positiv trend at mange av barna til innvandrere gjør det bra på skolen, og at tredje generasjons innvandrere blir mer om mer like etniske nordmenn.

Derfor må vi slå hardt ned på dem som bryter samfunnskontrakten ved å ta barna ut av skolen og stikker av.

Trygdesystemet er basert på at alle bidrar med sine arbeidsevner, og da må de ta utdannelse.

Å holde tilbake barnetrygd til foreldre som stikker av fra skolen med barna er et tiltak som bør vurderes.

Eventuelt straffe foreldrene med bøter som svir når de unndrar barna fra utdanningsplikten.

Norge bør ikke subsidiere mennesker som gir barna sine en dårligere start på livet enn de trenger å ha.

#Oslo #Barnetrygd #Grunnskole #Skulk #Hauglie #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar