hits

Svikter gutters vern mot omskjæring

 
Barneombud Anne Lindboe vil ha minimum 15 års aldersgrense for rituell omskjæring av gutter. (Foto: Barneombudet)

 

Alle partiene på Stortinget, unntatt Senterpartiet, støtter omskjæring av gutter under 18 år.

Er det riktig å gjennomføre omskjæring av smågutter, når det ikke er medisinsk begrunnet?

- Ja, sier hele Stortinget, bortsett fra fire representanter fra Senterpartiet.

Dette vedtaket kommer samtidig med at den danske mannen Svend Ravn har fortalt hvilke plager han har hatt av et slikt inngrep.

Les saken: Kjære politikere: forby omskjæring

Ravn fortalte om sine fysiske plager i en kronikk i Berlingske Tidende. Han ble omskåret da han var åtte dager gammel, fordi faren er jødisk.

- Hverken religion eller kultur eller familiefølelse sitter i forhuden, skriver Ravn, som regner det som en forbrytelse å fjerne forhudet på friske barn som ikke kan ta til motmæle.

Nylig stemte Stortinget over et forslag om å sette en 18 års-grense for ikke medisinsk omskjæring av gutter.

Alle, bortsett fra fire fra Senterpartiet, stemte imot å sette en slik 18 års-grense.Dette er forslaget Stortinget stemte imot: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om å fastsette en nedre aldersgrense på 18 år for ikke medisinsk begrunnet omskjæring av gutter.

Les mer her: Lov om rituell omskjæring av gutter

Et nesten enstemmig storting vedtok i stedet at omskjæring av gutter kan utføres av folk uten medisinsk utdannelse «dersom lege er til stede og står ansvarlig for inngrepet».

Les vedtaket her: Votering 2

Det oppsiktsvekkende med Stortingets vedtak er at det er stikk i strid med rådene fra alle barneombudene i Norden.

Barneombud og lege Anne Lindboe ønsker en aldersgrense: - Barneombudet er i mot at barn blir omskåret når de er så små at de ikke har mulighet til å si sin mening om det. Å bli omskåret er noe som ikke kan gjøres om på. Da mener vi et er riktig at man venter til barna er gamle nok til å bestemme selv.

Barneombudet foreslår at grensen bør settes til 15 eller 16 år.

Jeg er enig med Senterpartiet og Barneombudet i at unødvendige medisinske inngrep på friske gutter ikke bør skje før guttene er store nok til å vurdere selv.

Omskjæring av gutter er noe helt annet enn kjønnslemslestelse av kvinner, og det finnes mange hundre millioner menn med velfungerende sexliv selv om de er omskåret.

Medisinsk finnes det relevante argumenter både for og imot å fjerne forhuden på menn.

Omskjæring er også religiøst motivert av både jøder og muslimer.

Men det er et godt prinsipp å la mennesker selv bestemme over sin kropp når det er voksne nok.

Det er skuffende at Stortinget ikke kan forsvare barnas rettigheter, men lar religiøse hensyn gå foran.

#Stortinget #Omskjæring #Gutter #Jødisk #Muslim #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar